Debatt

Avfall Sveriges styrelse: Sluta blanda ihop mediepolitik med miljöpolitik

DEBATT. Regeringen är i full färd med att offra producentansvaret, en av de mest grundläggande principerna i miljöarbetet, för att rädda tidningarna och pappersindustrin. Det är inte en sund miljöpolitik, skriver Avfall Sveriges styrelse.

Regeringen ifrågasätter producentansvarets grundtanke genom att argumentera för att avfallet uppstår först när konsumenten vill slänga tidningen, skriver debattörerna.
Regeringen ifrågasätter producentansvarets grundtanke genom att argumentera för att avfallet uppstår först när konsumenten vill slänga tidningen, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Mediepolitiken ska stödja yttrandefrihet. Miljöpolitiken ska skapa ett hållbart samhälle. Det är två viktiga, men helt särskilda frågor. Det häpnadsväckande med regeringens förslag om ett kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper är att de lägger över kostnader för att upprätthålla den statliga mediapolitiken på kommunerna. Avfallstaxan ses alltså som ett instrument för att täcka ”diverse kostnader”. Det är ingen bra politik.

Ingen sund miljöpolitik

Det är också en genomgripande förändring av svensk miljöpolitik som föreslås. Det har sedan mitten av 1990-talet legat på pappersproducenterna att ansvara för att tidningar och andra trycksaker kan cirkuleras, de har rent av slagits för att få behålla detta system. Men nu när returpappersmarknaden sviktar vill de plötsligt dra sig ur, och regeringen svarar genast med att lyfta över ansvar och kostnader till kommunerna och i förlängningen till medborgarna.

Producentansvaret – en av de mest grundläggande principerna i miljöarbetet – offras för att rädda tidningarna och pappersindustrin. Det är inte en sund miljöpolitik.

Dåligt ur alla vinklar

Avfall Sverige och kommunerna ställer sig bakom regeringens strävan att stödja yttrandefrihet och en mångfald av medier för demokratins skull. Pressen behöver stöd när annonsörer och prenumeranter väljer annan media än papperstidningen. Men det finns många bättre sätt att lösa detta problem än att skapa ett nytt, vilket regeringen nu ämnar göra.

Att nå miljö- och klimatmålen är en av de största utmaningarna vi har. Producentansvaret har under decennier varit ett styrmedel för att uppnå dem: det ska inte blandas samman med mediepolitiken och frågan om demokrati och medias överlevnad.

Avfall Sveriges styrelse

Att skrota producentansvaret för returpapper är nämligen ett dåligt förslag ur alla tänkbara vinklar. Ekonomiskt kommer det att stå kommunerna dyrt att på kort tid organisera insamling och återvinning. Miljömässigt är det riskabelt, eftersom inga krav ställs på tillverkarna att använda den återvunna råvaran. Socialt kommer det att få negativa konsekvenser för de hushåll med sämst ekonomi, när kommunerna tvingas höja avfallstaxan – det slår blint och drabbar även de som saknar prenumeration på papperstidningar och som avsagt sig direktreklam.

Förödande konsekvenser

Ett upphävt producentansvar rubbar också idén om vad som är kommunal verksamhet. Pappersproducenterna och tidningsmakarna säger att marknaden för returpapper är för dålig: nu tvingas kommuner att bli aktörer på just denna marknad, vilket är långt ifrån deras kärnuppdrag.

Lars Stjernkvist (S), ordförande för Avfall Sveriges styrelse.
Lars Stjernkvist (S), ordförande för Avfall Sveriges styrelse. Foto: Avfall Sverige

Vidare ifrågasätter regeringen producentansvarets grundtanke genom att argumentera för att avfallet uppstår först när konsumenten vill slänga tidningen. Det omintetgör hela idén om att den som sätter en vara på marknaden också ska se till att den kan återvinnas. Därmed omöjliggörs omställningen till en cirkulär ekonomi, eftersom konsumenterna knappast har rådighet över tillverkningsprocesser och materialval. Det kan få förödande konsekvenser, och är definitivt inte en hållbar politik.

Blanda inte samman

Att nå miljö- och klimatmålen är en av de största utmaningarna vi har. Producentansvaret har under decennier varit ett styrmedel för att uppnå dem: Det ska inte blandas samman med mediepolitiken och frågan om demokrati och medias överlevnad. Vi kan inte tillåta att producentansvaret monteras ner. Det behövs för att kunna skapa ett hållbart samhälle.

Nu måste regeringen:

  • riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper,
  • backa regleringen till de förordningar om producentansvar som antogs 2014 och komplettera med regler om kostnader,
  • besluta om en samlad lösning för insamlingen från hushållen i stället för olika delbeslut om returpapper, matavfall och förpackningar,
  • göra en ordentlig utredning i god dialog om hur framtidens insamling bäst kan organiseras.


Avfall Sveriges styrelse:
Lars Stjernkvist (S)
Ordförande, Norrköping
Robin Holmberg (M)
Vice ordförande, Ängelholm
Johan Algernon (M)
Täby
Maria Antonsson (MP)
Stockholm Vatten och Avfall
Åsa Hååkman Felth, (S)
Filipstad
Per-Erik Johansson (S)
Vakin, Umeå
Andreas Köhler (M)
Östersund
Ann-Marie Nilsson (C)
Jönköping
Steve Sjögren (S)
KSRR, Kalmar
Sofia Stynsberg (M)
Växjö
Gunilla Carlsson
Sysav, Malmö
Mile Elez
Tekniska verken i Linköping
Carina Färm
Vafab Miljö Kommunalförbund, Västerås
Irene Hedlund
Härnösand Energi och Miljö
Agneta Lantto-Forsgren
Skellefteå
Lisbeth Martinsson-Skinnar
Dala Vatten och Avfall, Leksand
Lars Persson
Avfallshantering Östra Skaraborg, Skövde
Anders Åström
Renova, Göteborg

Nämnda personer

Ann-Marie Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande (C) Jönköpings kommun

Lars Stjernkvist

Tidigare kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköpings kommun, tidigare partisekreterare
Kandidatexamen i offentlig förvaltning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00