Avdrag för fackföreningsavgift återinförs

ARBETE. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom avdragsrätt för fackföreningsavgiften och borttagande av en karensdag i a-kassan.

Enligt partiet är det två reformer som ökar jämlikheten på arbetsmarknaden. Reformerna planeras att träda i kraft i juli 2018.

Avdragsrätten för fackföreningsavgiften innebär en inkomstförstärkning för runt tre miljoner löntagare. Reformen kostar cirka 1,33 miljarder 2018, och därefter 2,67 miljarder kronor.

– Vänsterpartiet har arbetat för att återinföra avdragsrätten för medlemsavgiften i fackföreningar sedan den avskaffades av alliansregeringen för tio år sedan. För många innebär avdragsrätten skillnaden mellan att stå utanför facket och att gå med. Vår förhoppning är att fler nu ska ha råd att betala sin medlemsavgift och på så vis stärka den fackliga organisationsgraden, kommenterar Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Idag har arbetsgivarna möjlighet att göra avdrag för delar av arbetsgivarorganisationernas medlemsavgift, men arbetstagarna saknar motsvarande möjlighet. Det skapar en skevhet och maktobalans på arbetsmarknaden, menar Sjöstedt.

En annan budgetnyhet är att en karensdag i a-kassan avskaffas. Antalet karensdagar minskar därmed från sju till sex. Reformen beräknas kosta 30 miljoner kronor från juli 2018 och därefter 60 miljoner kronor per år.

Forrige artikel 18 000 fler utbildningsplatser nästa år 18 000 fler utbildningsplatser nästa år Næste artikel Burell: Pengarna läcker ut till friskolor och grannkommuner Burell: Pengarna läcker ut till friskolor och grannkommuner