Arbetsgivare och fack gör gemensam sak för att få nyanlända i arbete

Arbetsgivarorganisationen Sobona, tillsammans med fyra fackförbund och fyra branschorganisationer ska samarbeta för att underlätta nyanländas etablering och samtidigt råda bot på kompetensbrist hos företagen.

Chaufförer inom avfallshantering är ett exempel på där det finns en nationell yrkesprofil.
Chaufförer inom avfallshantering är ett exempel på där det finns en nationell yrkesprofil. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Johan Manell

Nio olika organisationer från arbetsgivarsidan, branscherna och facket har inlett ett samarbete för att få fler nyanlända i arbete. Det handlar om allt från att utbilda handledare, utveckla språkutvecklingsverktyg till att implementera valideringsarbete hos företagen. Målet med projektet är också att företagen får tillgång till rätt kompetens.

– Det behövs många olika insatser i många olika branscher hos många arbetsgivare för att säkerställa att de nyanlända med rätt kompetens hamnar på rätt ställe, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona, till Altinget.

Projektet har fått ett stöd på cirka 3,5 miljoner från Arbetsförmedlingen och parterna skjuter även de till pengar som gör att den totala summan hamnar på cirka 4,3 miljoner.

– Nästan alla medel går till att stödja operativt arbete och användande av våra verktyg säger Larsson.

Sobona har redan tidigare samverkat kring frågorna med Seko, Kommunal och Transport. Men nu ansluter också fackförbundet Fastighets och branschorganisationerna Avfall Sverige, Svepark, Svenska stadsnätsföreningen och Svenskt vatten till projektet.

En del i arbetet är att jobba med så kallade lokala jobbspår. Det är en strukturerad samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och arbetsgivare med specifika kompetensbehov.

– Sen lägger man i olika kedjor av arbetsmarknadspolitiska insatser. Praktik, arbetsmarknadsutbildning eller språkstöd till exempel. De lokala jobbspåren har visat sig väldigt välfungerande för att stödja nyanlända till en anställning då man bygger en riktad väg utifrån en arbetsgivares definierade behov, säger Conny Larsson.

En annan del handlar om skapandet av nationella yrkesprofiler. Det är en nationell kompetensstandard för en yrkesroll eller ett yrkesområde.

– Ett exempel är att vi har tagit fram det för chaufförer inom avfallshantering och renhållning. Då finns det nationell gemensam beskrivning om vad man behöver kunna. Så behöver man inte uppfinna hjulet igen om man ska bygga ett lokalt jobbspår för chaufförer inom renhållning.