Arbetsgivare kluvna om kontroll vid anställning

ARBETSLIV. Både den privata och statliga arbetsgivarsidan vill även i fortsättning kunna kräva utdrag ur brottsregistret av den som söker jobb. Men från kommunhåll godkänns planerna på ett förbud mot att begära uppgifter ur registret, det framgår av remissvaren på en statlig utredning.

På flera områden är det i dag lag på att den som erbjuds arbete måste visa ett utdrag ur polisens belastningsregister före anställningen, det gäller bland annat inom skola, förskola och barnomsorg. Men det har blivit allt vanligare att arbetsgivare inom andra branscher, där det inte är lagreglerat, kräver ett utdrag hur polisens register före eventuell anställning.

En utredning, som den borgerliga regeringen tillsatte, föreslog i somras att det ska var förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret (SOU 2014:48).

Polisen vill ha förbud

När remisstiden nu håller på att löpa ut ställer sig flera remissinstanser bakom förslaget om förbud, däribland Rikspolisstyrelsen. Men några instanser som vill ha ett förbud, bland annat Saco och Datainspektionen, pekar samtidigt på att förbudet kan bli ett slag i luften då det finns privata webbtjänster som mot avgift lagligt publicerar uppgifter om domar och beslut.

Arbetsgivarverket anser att detta är ett skäl att avslå utredningens förslag. Om ett förbud införs mot att utan lagstöd begära utdrag hur polisregister finns en risk att arbetsgivare i stället vänder sig till privata webbtjänster som innehåller betydligt mer integritetskänslig information, resonerar verket i sitt remissvar.

Arbetsgivarsidan skeptisk

I stället för ett förbud vill verket ha en avvägningsregel där arbetsgivaren kan avgöra i varje enskilt fall om den ska begära ett registerutdrag från den som ska anställas. Vanligtvis ska det inte vara tillåtet, men genom att göra en avvägning går det att ta hänsyn till verksamhet och anställningstyp. Det kan i undantagsfall finnas skäl även för en statliga arbetsgivare att utan särskilt författningsstöd begär utdrag ur belastningsregistret, enligt verket.

Även Svenskt Näringsliv motsätter sig förslaget. Registerutdrag är bara en av många metoder som används för att bedöma vem som ska anställas. Och att en person förekommer i belastningsregistret leder inte automatiskt att denne sållas bort, enligt Svenskt Näringsliv.

Kontroll motiverad

Det finns många situationer och anställningar där det är motiverat med en registerkontroll. Det rör sig om allt från ledande befattningar i företag till städpersonal, taxiförare och butikspersonal. Med utredningens förslag skulle det inte vara möjligt att kontroller dessa, enligt Svensk Näringsliv.

Kommuner för förbud

Men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillstyrker ett förbud mot att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret, om inte det finns uttryckligt stöd i lag. Samtidigt vill SKL ha en ny lag som ger stöd även åt arbetsgivare inom hemtjänst, personlig assistans och äldreomsorg av att begära belastningsregisterutdrag från arbetssökande.

Forrige artikel Antroposofiska läkemedel åter en regeringsfråga Næste artikel Fler ska lockas till försvaret - ingen plikt
Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

KLIMATBRÅK. Enligt riksdagsledamot Björn Söder (SD) har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fel när han påstår att flyget har en betydande klimatpåverkan. Men Söder vägrar gå med på att han skulle ha kallat klimathotet för en bluff.