Antroposofiska läkemedel åter en regeringsfråga

MEDICIN. Om de antroposofiska läkemedlen ska bli en del av svensk läkemedelslagstiftning är inte en vetenskaplig fråga. Det anser Läkemedelsverket och bollar tillbaka avgörandet till regeringen.

Det finns inga rättsliga hinder för att antroposofiska och homeopatiska läkemedel ska bli en del av svensk läkemedelslagstiftning. Det anser Läkemedelsverkets som på regeringens uppdrag gjort en bedömning av EU-bestämmelserna om godkännande av homeopatika.

Besvärligt för Vidarkliniken

Vidarkliniken, som bedriver vårdcentral och sjukhus under antroposof-flagg i Sverige, har under många år återkommande fått söka tillfälliga tillstånd för försäljning av antroposofiska läkemedel.

I samband med det senaste tillfälliga tillståndet, i december 2013, gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda en mer permanent lösning genom att bedöma om läkemedelsdirektivets artikel om nationella bestämmelser för homeopatika/antroposofin kan införlivas i svensk läkemedelslagstiftning.

Antoposofisk vård är politik

Men om det ska göras är inte en vetenskaplig bedömning, skriver Läkemedelsverket, utan en politisk fråga. Myndigheten presenterar fyra olika alternativ på hur det kan ske, alternativ som är på en skala från att endast godkänna medel för egenvård till att godkänna läkemedel mot allvarliga sjukdomar.  Alternativet att endast godkänna medel för egenvård skulle få stora, negativa, konsekvenser ur Vidarklinikens synvinkel.

Ett grundläggande kriterium för ett godkännande är att medlen ska ha använts minst 30 i år inom homeopatin/antroposofin, varav minst 15 år inom EU/EES.

Socialstyrelsen skeptisk

Socialstyrelsen är i ett yttrande skeptisk till att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska använda homeopatiska läkemedel och anser inte att injektionsvätskor bör tillåtas, däremot kan det ur patientsäkerhetsperspektiv vara lämpligt att produkter för egenvård och som tas genom munnen kan bli godkända och därmed bedömas som säkra.

Socialstyrelsen ifrågasätter även om det kan anses vara kostnadseffektivt, enligt kraven i hälso- och sjukvårdslagen, att regelverket tillåter offentligfinansierad vård att använda homeopatiska/antroposofiska läkemedel.

Forrige artikel Batra: Löfvens problem om alliansbudget stöds av SD Batra: Löfvens problem om alliansbudget stöds av SD Næste artikel Arbetsgivare kluvna om kontroll vid anställning Arbetsgivare kluvna om kontroll vid anställning
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.