Ann Follin vill göra museer för kulturarv mer tillgängliga

KULTUR. Regeringen har utsett museidirektören Ann Follin till ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur. Follin vill göra världskulturmuseet mer tillgängligt.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) presenterade Ann Follin på en pressträff på torsdagen. Follin talar sig varm för att göra museerna mer tillgängliga.

– Då ska man riva hinder som kan vara fysiska, mentala, språkliga, generationsmässiga och kunskapsmässiga. Det gäller att vara medveten om vad det är för hinder som man sätter upp i verksamheten, sade Ann Follin till Altinget.

– Det är stora utmaningar att göra museerna till de mest angelägna platser för alla grupper som lever i vårt land. Det kräver mod, att våga testa gränser, nytänkande – att inte gå vidare i samma gamla hjulspår, sade Alice Bah Kuhnke.

Bredda målgruppen

Kulturministern menar att det är en svår uppgift.

– Det kräver en hel del, menar hon.

Ann Follin exemplifierar med ett projekt som hon driver på Tekniska museet, där hon är chef i dag.   Där gör man museet tillgängligt, både fysiskt och kunskapsmässigt. Det innebär att  museet kan nå 16 procent mer av befolkningen.

– Man måste vända perspektivet. Museer har en tendens att utgå från sig själv. Men vi behöver utgå från dem vi vill nå, säger Ann Follin.

Stopp för fria entréer

Tidigare stoppade Alliansen och Sverigedemokraterna regeringens förslag om fritt inträde på statens museer. Kulturministern lovar att förslaget kommer tillbaka i budgetpropositionen till hösten.

– Fria entréer är ett sätt att öka tillgängligheten. Det behövs mycket mer.

I det gamla förslaget var 80 miljoner kronor avsatta för fria entréer. Regeringen fick då kritik för att pengarna inte skulle räcka.

– Men det är bara borgerlig propaganda. Vi har väldigt bra beräkningsunderlag, säger Alice Bah Kuhnke.

 

Forrige artikel Riksdagen vill avveckla reklamskatten Næste artikel Baylan tvingas backa om förnybart