Anders Lago: Arbetsförmedlingen brister i sitt viktigaste uppdrag

En av de mest brådskande frågorna en ny regering behöver ta tag i är Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning. ”De senaste två åren har varit katastrof”, säger Anders Lago, ordförande för FUB och styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige, till Altinget.

Foto: Linnea Bengtsson
Rebecka Prahl

Både besparingarna och den reformering som sker av Arbetsförmedlingen har gjort att stödet för personer med funktionsnedsättning ”totalt har havererat”, menar Anders Lago.

– Arbetsförmedlingen har inte koll på att många av de som söker jobb faktiskt har en funktionsnedsättning, säger han till Altinget. 

Lago pekar på en rapport från myndigheten själv, som visar att Arbetsförmedlingen missar att registrera omkring 700 personer med intellektuell funktionsnedsättning per år.

– Lyckas man registrera dem tar det över 300 dagar innan man blir registrerad med en funktionsnedsättning, säger han.  

En anledning till att personerna inte fångas upp och får det stöd de behöver beror, enligt Anders Lago, på att myndigheten har dragit ner på de SIUS-handläggare som arbetar med att ge stöd till personer med funktionsnedsättning. 

Det mesta ska skötas via digitala uppkopplingar och det funkar inte för alla.

Anders Lago

– Man har inte medarbetare som kan jobba med de här grupperna. Jag tror att man har tappat mycket av den kunskapen när handläggarna men även, psykologer och kuratorer försvunnit. 

– Ett problem är att man inte utnyttjar de möjligheter och verktyg som arbetsförmedlingen har. Under de senaste åren har man alltid skickat tillbaka stora belopp som skulle gå till löneanställningar. Man placerar inte på sociala företag och hos andra arbetsgivare. 

Främst är det de två senaste åren som Lago verkligen har sett en nedgång i myndighetens arbete.  

– Arbetsförmedlingen har under lång tid inte varit bra på att jobba med personer med funktionsnedsättning, men under de senaste två åren har det varit katastrof.

Altinget logoArbetsmarknad
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget arbetsmarknad får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.