Borgerliga vill dra in på etableringslotsar

ARBETSLIV. Alliansen tar ett steg tillbaka när det gäller etableringslotsar och föreslår att insatsen ska vara behovsprövad.

I budgetpropositionen föreslog regeringen en översyn av systemet med etableringslotsar för nya invandrare, med sikte på att tjänsten från och med år 2016 ska vara behovsprövad. Alliansen ansluter sig i sin budgetmotion till idén.

Regeringen har också tänkt sig att i framtiden avskaffa lotsarna. Men så långt vill Alliansen inte gå. ”För vissa personer ger etableringslotsarna en ovärderlig vägledning för att snabbt komma in i samhället, få jobb och lära sig språket”, skriver de fyra allianspartierna i sin budgetmotion.

Lotsar för nya invandrare infördes av alliansregeringen i samband med etableringsreformen 2010. Systemet har kritiserats av Riksrevisionen, bland annat för att lotsarna inte är så fokuserade på att snabbt få nyanlända i jobb.

 

Alliansens budgetmotion

 

Forrige artikel Fortsatt svensk piratjakt utanför Somalia Næste artikel EU-parlamentariker hoppas lösa GMO-bråk