Debatt

Alliansen: Vi vill enas brett kring mediestödet

REPLIK. Niclas Malmbergs (MP) resonemang om framtidens mediestöd saknar stöd både politiskt och från stora delar av den berörda tidningsbranschen, skriver företrädare från Alliansen som hoppas på bred enighet i frågan.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av riksdagsledamöterna:
Marta Obminska (M)
Per Lodenius (C)
Bengt Eliasson (L)
Tuve Skånberg (KD)
 

Niclas Malmberg (MP) understryker vikten av kontinuerlig nyhetsbevakning som utförs av opartiska och självständiga redaktioner i hela landet (MP: Sverige kan förlora mediestödet 2020, Alltinget, 16/11-17). Han framhåller att det måste finnas journalister som kan rapportera om politiska förslag och var politiska partier står i olika frågor i landets kommuner. Om detta är vi eniga. Det finns inga politiska motsättningar kring värdet av en granskande journalistik, även lokalt.

Lämnar konsensus

Men vid den ambitionen lämnar Malmberg den konsensus som råder över blocken och ger sig av i en egen riktning. En riktning som saknar stöd både politiskt och från stora delar av den berörda tidningsbranschen. Det är en bättre ordning att förhandla direkt med regeringen och inte via media.

Presstödskommittén lade år 2013 fram sitt slutbetänkande ”Översyn av det statliga stödet till dagspressen” och kommittén var enig om utredningens slutsatser. Det är lika viktigt i dag att mediestödet ska ha ett brett parlamentariskt stöd. Betänkandet var också välkommet i en bransch som fortfarande har ett stort behov av förutsägbarhet. Det framgår också tydligt i såväl remissyttrandena som i de samtal Alliansen fört med ett stort antal representanter från tidningsbranschen.

Dagens presstödsregler gäller fram till den 31 december 2019. Alliansen har presenterat vår syn på hur framtidens mediestöd bör vara utformat därefter för regeringspartierna. Vår utgångspunkt har varit att ge tidningsbranschen den förutsägbarhet som har efterfrågats. Men det förslaget rimmar illa med ambitionen från Malmberg. Hans utgångspunkt verkar istället vara att få så mycket genomslag som möjligt från den ifrågasatta Medieutredningen från 2016.

Överord från Malmberg

När det stod klart för Malmberg att många av förslagen i Medieutredningen saknade stöd hos Alliansen tog han till ett välbekant grepp - överord. För att få bort fokus från bristerna i utredningens förslag anklagade han Alliansen för att vilja se omfattande nedläggningar av nyhetsredaktioner runt om i landet. Den som vill forma breda överenskommelser bör avstå ifrån att slänga ogrundade anklagelser omkring sig. Medan Malmberg nu söker konflikt, skulle Alliansen istället önska att Kulturdepartementet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar initiativ till konstruktiva samtal.

Vår genuina ambition är fortsatt att enas brett kring denna viktiga fråga. För att åstadkomma förutsägbara spelregler och förutsättningar för tidningsbranschen och lokal journalistik, vore det bättre om fokus ligger på sakfrågor i diskussioner med regeringen, istället för ogrundade anklagelser och oseriösa grepp från enskilda riksdagsledamöter.   

 

Dokumentation

Debatt på Altinget

Tidigare inlägg i debatten: 

MP: Sverige kan förlora mediestödet 2020

De borgerliga partierna driver en linje som riskerar att sätta käppar i hjulet för den granskande journalistiken då Sverige från 2020 riskerar att stå utan mediestöd, skriver Niclas Malmberg kultur- och mediepolitisk talesperson (MP).

Detta är en opinionsartikel som speglar skribenternas åsikter.

Vill du medverka i debatten? Kontakta debattredaktionen på [email protected]


Nämnda personer

Bengt Eliasson

Tidigare riksdagsledamot (L)

Per Lodenius

Kommunalråd i Norrtälje (C), förbundsordförande Bygdegårdarnas riksförbund
Grundskollärare (Lärarhögskolan i Stockholm, 1997)

Tuve Skånberg

Tidigare riksdagsledamot (KD)
Teologie doktor (Lunds uni. 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00