Alliansen gör nytt försök med enklare bygglag

BOSTAD. Alliansen i civilutskottet försöker att få igenom sitt gamla förslag om en enklare byggprocess. Den här gången genom en motion till riksdagen. Men försöket kommer sannolikt att misslyckas.

Caroline Szyber (Foto: Kristdemokraterna).<br>
Caroline Szyber (Foto: Kristdemokraterna).
Ella Sundström

– Det här är väldigt viktiga frågor. Nu behövs bostadsbyggandet snabbas på. Vår huvudpoäng är att den ineffektiviteten som finns är ett av de största problemen, säger Caroline Szyber (KD), ordförande i civilutskottet, till Altinget.

För att bygga bostäder i Sverige krävs i stort sett alltid en detaljplan. Genom detaljplanen kan kommunen styra var bebyggelse sker. Men även husens utformning kan regleras i detaljplanen. Exempelvis kan kommuner reglera husets färg och fasad, men även annan utformning som husets storlek, takvinklar och antalet lägenheter.

Alliansen i civilutskottet lägger nu fram flera förslag som rör förenklingar i plan- och bygglagen. Den röda tråden är att begränsa kravet på detaljplan. Enligt Caroline Szyber ställer sig aktörer i bygg- och bostadsbranschen bakom förslaget om enklare och tydligare regler.

Avslagna förslag blir ny motion

Motionen baseras på en proposition som alliansregeringen lade fram 2013 men som avslogs i riksdagen. Motionen bygger därför till stora delar på det färdiga lagförslaget. Samtidigt arbetar regeringen med ett förslag till riksdagen (läs mer: Alliansförslag om enklare byggande går vidare) som bygger på samma utredning som motionen. Men Caroline Szyber hoppas att riksdagen bifaller Alliansens motion.

Det är inte lösningen på allt, men alla små bäckar räknas i den ocean som behövs.

Caroline Szyber (KD), Ordförande i civilutskottet

– Det är lite ovanligt att riksdagen kommer med lagförslag. Men här har de möjlighet att genomföra tre skarpa, färdigbehandlade förslag. Ska regeringens förslag behandlas kommer vi att få vänta ytterligare ett år.

Eftersom lagförslagen redan har varit ute på remiss och bearbetats efter en lagrådsrunda hoppas Caroline Szyber att lagen kan trädda ikraft den 1 juli i år som det ursprungligen var tänkt. Motionerna behandlas i utskottet och kommer att justeras inom de närmaste veckorna.  

Majoriteten är tveksamma

Men Sverigedemokraterna (SD) ställer sig precis som förra gången tveksamma till förslagen.

– Vi anser att det ska vara upp till kommunerna själva att avgöra detaljerna i detaljplanen, vilket är fallet idag, men som skulle förändras efter utgången tid för detaljplanen genom Alliansens förslag, skriver Roger Hedlund (SD), ledamot i civilutskottet, i ett mejl till Altinget.

Men Alliansen föreslår inga begränsningar för kommunerna. Istället för att det i princip alltid ska finnas krav på detaljplan föreslår alliansen att det ska vara kommunerna själva som får mer utrymme att bedöma i vilka fall det ska krävas detaljplan.

– Det kommer alltid krävas bygglov, men vid utseendemässiga utformningar måste det finnas en större flexibilitet. Det är inte lösningen på allt, men alla små bäckar räknas i den ocean som behövs, säger Caroline Szyber.

Både Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna planerar att avslå förslaget.

– Förslagen innebär en liberalisering som kommer ge kommunerna mer valfrihet, vilket kommer bli problematiskt. De här förslagen behandlades under förra våren och avslogs redan då, säger Johan Löfstrand (S), vice ordförande i civilutskottet, till Altinget.

 

Nämnda personer

Caroline Szyber

vice ordförande Småföretagarnas riksförbund och Villaägarna, Rådgivare inom bostads-, bygg och fastighetsfrågor samt mötesledare för Altingets nätverk Bostad och Politisk påverkan
jur. kand (Stockholms uni., 2006), pol. mag (Lunds uni., 2006)

Johan Löfstrand

Riksdagsledamot (S), vice gruppledare, ordförande Sveriges Allmännytta
Fil. kand i nationalekonomi (Linköpings uni., 2002), fil. mag i statistik (Linköpings uni., 2002)

Roger Hedlund

Riksdagsledamot (SD)
Industrirobotoperatör

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00