Åsa Lindhagen (MP): Vårdens kompetens om hedersproblematik måste öka

INTERVJU. Om en vecka kommer ett betänkande från Hedersbrottsutredningen. Enligt jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) är utredningen en viktig signal till samhället. Hedersfrågan finns i januariavtalet och står högt upp på ministerns prioriteringslista.

I Hedersbrottsutredningen förväntas det lämnas ett förslag i frågan om huruvida ett särskilt hedersbrott bör införas och hur dessa brott bör hanteras straffrättsligt.

– Det är viktigt att vi skärper lagstiftningen när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Det behövs för att bättre kunna skydda de barn och kvinnor som är utsatta för våldet, men också för att ge en tydlig signal till samhället, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen till Altinget.

En högt prioriterad fråga

Lindhagen ser inte att det saknas något i utredningen utan tycker att den kompletterar de lagförslag som trädde i kraft i somras.

– Vi behöver alltid vara öppna i politiken kring att det behöver göras mer, framför allt när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, säger Lindhagen.

Redan som kommunpolitiker arbetade Åsa Lindhagen med hedersproblematikfrågan. Enligt Lindhagen är hedersrelaterat våld och förtryck en högt prioriterad fråga för regeringen och är en av de som står högst upp på agendan för ministern själv. 

– Det handlar om att varje människa ska ha makten över sitt liv och att barns rättigheter ska gälla alla barn. Flickor ligger sömnlösa på nätterna för att de är rädda för att de ska giftas bort och utsättas för våldtäkter, säger Lindhagen.

Pojkar drabbas också

Inom ramen för hedersrelaterat våld och förtyck är det inte bara flickor som drabbas, även pojkar drabbas. Andra utsatta grupper är HBTQ-personer och barn med funktionsnedsättning.

– Pojkar drabbas exempelvis genom att de tvingas hålla koll på och kontrollera sina systrar, även om det är något som de inte vill göra. Om du är utsatt och är i behov av stöd och hjälp ska du få det oavsett vem du är eller hur du definierar dig, säger Lindhagen.

Bristande kompetens

I Januariavtalet punkt 42, Stoppa hedersbrotten, står det bland annat att kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck ska öka.

– I dag handlar inte diskussionen längre om huruvida hedersrelaterat våld finns eller inte i Sverige, nu ligger fokus på vad vi behöver göra åt våldet. Vi behöver öka kompetensen mycket mer, inte minst inom socialtjänsten och sjukvården, om vad som menas med hedersrelaterat våld och vilka konsekvenser det får, säger Lindhagen.

En viktig del i Regeringens förebyggande arbete är att Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam nu permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Lindhagen berättar att en av deras arbetsuppgifter är att ge stöd till yrkesverksamma i deras arbete.

Corona - ökad risk för utsatthet

I och med coronapandemin och karantän har risken för hedersrelaterat våld ökat. Pandemin har medfört ökad isolering för de utsatta, ett problem då det ofta är just i hemmet som våldet utövas. För att hantera situationen har regeringen skjutit till 100 miljoner kronor till civilsamhället.

– Civilsamhället kan vara en väg in och kan göra fantastiska insatser för våldsutsatta, säger Lindhagen.

Coronakommissionen viktig insats

Hon berättar vidare att Coronakommissionen särskilt kommer att se över hur stödet under pandemin har fungerat för de som är utsatta för våld i hemmet och hedersrelaterat våld och förtryck. Kommissionens insats är ett viktigt uppdrag för att regeringen ska göra bättre ifrån sig i framtiden.

"Vi måste backa ungdomarna"

Lindhagen tycker att det är viktigt att komma åt roten till hedersproblematiken och att det är möjligt att förändra de normer och värderingar som finns i en hederskultur.

– Att förändra normer och värderingar är tidskrävande. Det är viktigt med ett politiskt ledarskap och en stor uppslutning i samhället, säger Lindhagen.

– Vi kan inte enbart lämna över ansvaret till ungdomarna och be dem förklara för sina föräldrar vilka rättigheter de har. Vi måste backa ungdomarna och ge dem stöd i vuxensamhället, vi har ett ansvar över att inte låta ungdomarna stå där ensamma, avslutar Lindhagen.

Beslutskedja: Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck

18/7
2019
15/9
2020
29/9
2020
7/10
2020
7/10
2020
8/10
2020
13/10
2020
19/1
2021

,

Forrige artikel Överblick: Dags för Dadgostar, hål i Estonia och svårt hjälpa kriminella barn Överblick: Dags för Dadgostar, hål i Estonia och svårt hjälpa kriminella barn Næste artikel Svante Axelsson om Preem: Svante Axelsson om Preem: "Egentligen är jag inte förvånad"
Förlossningsvård och covid-19:

Förlossningsvård och covid-19: "Kvinnor ligger ensamma"

FÖRLOSSNING. Enligt Barnmorskeförbundet lämnar många nyförlösta kvinnor sjukhusen för tidigt på grund av smittrisk och partnern får inte närvara under vårdbesök. Personalsituationen inom förlossningsvården är ansträngd, enligt Socialstyrelsen.

KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

MYNDIGHETER. Kristdemokraterna vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten. "Det finns en stor kritik mot myndigheten" säger partiets miljöpolitiska talesperson Kjell-Arne Ottosson.