SD på väg att svänga om betygen

SKOLA. Sverigedemokraterna för samtal med remissinstanserna för att kunna hitta andra förslag än att sänka betygsåldern. Det innebär att Alliansens förslag om sänkt betygsålder kan komma att sakna majoritet i riksdagen.

Mattias Croneborg

– Om det innebär för stora svårigheter med att sänka betygsåldern nu är vi beredda att lyssna på andra lösningar, säger Stefan Jakobsson, en av Sverigedemokraternas ledamöter i utbildningsutskottet, till Altinget.

I budgeten har Alliansen öronmärkt 10 miljoner kronor just för att lärarkåren och myndigheter ska kunna förbereda ett införande av betyg i årskurs 4. Men det är mot den sittande regeringens vilja.

Samtidigt var nästan alla remissinstanser som svarade på betygsutredningen negativa till tidigare betyg. Därtill visar Vetenskapsrådets genomgång av forskningen på området att det inte finns något vetenskapligt belägg för att sänkt betygsålder skulle leda till ökade kunskaper.

Allianspartierna har varit styvnackade i debatten och stått på sig. Eftersom det finns ett nästan färdigt lagförslag skulle det vara ganska enkelt för Alliansen att driva igenom förslaget. Men det är förutsatt att Sverigedemokraterna stödjer Alliansens förslag. Nu verkar det stödet vara på väg att försvinna.

– Vi för just nu samtal med remissinstanserna, säger Stefan Jakobsson.

Syftet med samtalen för SD är att se om det kan finnas andra lösningar för bedömningskriterier. Om det kan bli så kan partiet överväga att avvakta med en betygsreform.

– Men i grunden är vi för en sänkt betygsålder, påpekar Jakobsson.

Alliansen sänkte under förra mandatperioden betygsåldern till årskurs 6. En stor del av kritiken år att det gått för kort tid för att kunna utvärdera den reformen. En ytterligare sänkning innan en sådan utvärdering är klar skulle vara olycklig, menar kritikerna.

Nämnda personer

Stefan Jakobsson

Tidigare riksdagsledamot (SD), sakkunnig i SD:s riksdagskansli
Lärare 1-7 (Malmö högskola, 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00