9 av 60 grundskolor följer inte Skolverkets anvisningar

INSPEKTION. Oanmälda granskningar av Skolinspektionen visade att 9 av 60 skolor brister i att följa Skolverkets anvisningar för de nationella proven.

Skolinspektionen gjorde två dagar innan nationella proven i matematik B och C i årskurs 9 en oanmäld granskning som visade att 9 av 60 grundskolor inte följer Skolverkets anvisningar fullt ut.

Bruten försegling

Granskningen av hantering och förberedelser som gjordes den 8 maj 2017 visade att proven var förvarade på ett sätt som innebar ökad risk för spridning. I några skolor var till och med förseglingen bruten.

Bakgrunden till Skolinspektionens granskning är signaler om otillåten spridning av prover och bristande hantering av dem. Av de 60 skolor som granskades i hela landet var 38 kommunala och 22 fristående.

Vid besöken inspekterades skolan utan förvarning. Dessutom intervjuades rektor eller annan verksamhetsansvarig om rutinerna kring hanteringen av de nationella proven.

 

Forrige artikel EU ska agera mot barnfetman Næste artikel Över 3000 skolor får bidrag för läxhjälp