Så ser ungdomsförbunden på politisk påverkan

PÅVERKAN. Att välja sina strider är ett genomgående tema för förbunden. Men förhållandet till moderpartiet skiftar.

Altinget har i en intervjuserie talat med ordförandena i nio politiska ungdomsförbund. Den generella slutsats som kan dras är att påverkansarbete är viktigt för förbunden men att vägen dit ser olika ut.

Alliansens vakthundar

Ungdomsförbunden på Allianssidan har som tydligt mål att påverka moderpartierna. Det är också tydligt att de alla tar sig an rollen som vakthund gentemot partiet.

”Vi är en frispråkig vakthund”, säger Dousa (Muf).  ”En stor del av mitt uppdrag är att vara vakthunden om Centerpartiet skulle tappa det”, säger Ek (Cuf). ”Tittar man historiskt så skulle jag hävda att Luf har varit en vakthund”, säger Forsell (Luf) och även KDU talar om förhållandet till moderpartiet i vakthundstermer.

SSU:s ordförande Philip Botström är betydligt mer filosofisk och diplomatisk i sitt resonemang. Hans största motståndare är samhällsorättvisorna men ”att gapa och peka finger ger han inte mycket för”.

Annat förhållande till moderpartiet

Några som inte heller ser sig i vakthundsrollen är Ungsvenskarna. De har så täta band till moderpartiet att det inte ens ses som självständigt förbund. Kanske förklarar det i viss mån också varför dess ordförande Tobias Andersson säger att han tror på att påverka internt i stället för att söka konflikt med partiet utåt.

På andra kanten av det politiska spektret finns Ung Vänster. I förhållande till moderpartiet står de också på motsatt kant jämfört med Ungsvenskarna. De vill vara så fria som möjligt. Ordföranden Henrik Malmrot är inte ens medlem i Vänsterpartiet.

– Vår tanke är att vi måste vara en organisation av ungdomar för ungdomar. Det viktigaste är inte att pusha på Vänsterpartiet så att de möjligtvis får igenom en sak i riksdagen, säger Malmrot.

Ungdomsförbund = ungdomsfrågor?

Just detta att Ung Vänster ser sig som ett förbund för ungdomar säger en del om hur förbundet ser på sin roll. KDU och Grön Ungdom har en annan inställning. Trots att de står för olika politisk inriktning är deras syn på sin respektive roll slående lik.

– Vi är inget intresseförbund för ungdomar utan vi är ett förbund för att stärka kristdemokratin i Sverige, säger Christian Carlsson (KDU).

– Vi är inte en intresseorganisation för frågor som rör ungas livssituation utan vi är en intresseorganisation för unga miljöpartisters idéer, säger Hanna Lidström (Grön Ungdom)

Kommunikationsstrategi

Oavsett om det gäller moderpartiet eller den allmänna debatten drivs förbunden av viljan att påverka. De flesta är ense om att valet av strategi är beroende av fråga. Samtidigt är vissa mer öppet målinriktade än andra. Cuf drar det till sin spets och sätter upp siffermål för hur många motioner de ska lägga till partistämman och hur många av dessa som ska gå igenom. Ung Vänster har ett arbete med utarbetade utspelsplaner. Medan SSU säger att det inte finns någon given masterplan. Muf bedriver en stor del av sitt påverkansarbete via moderpartiets arbetsgrupper som de sitter representerade i.

 

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitiken. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel M:s nya miljöprofil tror på internationella klimatinsatser M:s nya miljöprofil tror på internationella klimatinsatser Næste artikel Winberg vill stärka socialsekreterarens mandat Winberg vill stärka socialsekreterarens mandat