Lagrådet undrar över lägre skatt på USA-resor

FLYGSKATT. Lagrådet ifrågasätter regeringens logik när det gäller den föreslagna skattenivån för flygresor till Ryssland, Turkiet och USA.

Juristerna i Lagrådet har granskat regeringens förslag till en skatt på flygresor. I ett åtta sidor långt yttrande pekar Lagrådet på ett antal tveksamheter och frågetecken i lagförslaget.

I en inledande och övergripande kommentar efterfrågar Lagrådet att regeringens inställning och värderingar ska ges en mer framträdande roll. I de avsnitt i lagförslaget där regeringen ska redogöra för skälen för förslagen, är det istället utredningen och remissinstansernas argument som lyfts fram, medan regeringens hållning blir sekundär, konstaterar Lagrådet och skriver:

"Enligt Lagrådets mening skulle det vara till betydande fördel för den fortsatta lagstiftningsprocessen om förslagen omformas så att regeringens förslag och analys framträder på ett tydligare sätt."

Länder i fel kategori?

Lagrådet försöker också bringa reda i hur regeringen har tänkt kring skattenivån på flygresor till tre av länderna: Turkiet, Ryssland och USA.

Turkietresor ska beskattas som resor inom Europa (80 kronor), medan Rysslandsresor hamnar i den dyrare kategori två (280 kronor). Regeringens motivering för att en resa till Turkiet ska ses som en resa inom Europa är att Turkiets ambassad ansett att landet bör placeras i den kategorin, då turkiska städer ligger närmare Stockholm än många europeiska städer.

 

 

Läs hela artikeln på Altinget Miljö & Energi (kräver abonnemang, teckna gratis och ej bindande provabonnemang här

Forrige artikel "Det finns ingen perfekt ersättningsmodell" Næste artikel Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot