Lagrådet undrar över lägre skatt på USA-resor

FLYGSKATT. Lagrådet ifrågasätter regeringens logik när det gäller den föreslagna skattenivån för flygresor till Ryssland, Turkiet och USA.

Juristerna i Lagrådet har granskat regeringens förslag till en skatt på flygresor. I ett åtta sidor långt yttrande pekar Lagrådet på ett antal tveksamheter och frågetecken i lagförslaget.

I en inledande och övergripande kommentar efterfrågar Lagrådet att regeringens inställning och värderingar ska ges en mer framträdande roll. I de avsnitt i lagförslaget där regeringen ska redogöra för skälen för förslagen, är det istället utredningen och remissinstansernas argument som lyfts fram, medan regeringens hållning blir sekundär, konstaterar Lagrådet och skriver:

"Enligt Lagrådets mening skulle det vara till betydande fördel för den fortsatta lagstiftningsprocessen om förslagen omformas så att regeringens förslag och analys framträder på ett tydligare sätt."

Länder i fel kategori?

Lagrådet försöker också bringa reda i hur regeringen har tänkt kring skattenivån på flygresor till tre av länderna: Turkiet, Ryssland och USA.

Turkietresor ska beskattas som resor inom Europa (80 kronor), medan Rysslandsresor hamnar i den dyrare kategori två (280 kronor). Regeringens motivering för att en resa till Turkiet ska ses som en resa inom Europa är att Turkiets ambassad ansett att landet bör placeras i den kategorin, då turkiska städer ligger närmare Stockholm än många europeiska städer.

 

 

Läs hela artikeln på Altinget Miljö & Energi (kräver abonnemang, teckna gratis och ej bindande provabonnemang här

Forrige artikel "Det finns ingen perfekt ersättningsmodell" Næste artikel Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.