Även forskarna har lämnat Skogsstyrelsens grupparbete

NYCKELBIOTOPER. Inte bara miljöorganisationerna, utan även de två forskarrepresentanterna har lämnat Skogsstyrelsens arbetsgrupp kring nyckelbiotoper. Professor Lena Gustavsson säger att hon har hoppat av på grund av hur Skogsstyrelsen har behandlat gruppen.

Nu är det endast skogsbruket och myndigheterna kvar i den samverkansprocess kring nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen tog initiativ till i höstas. Arbetsgruppen hann ha ett första möte i början på året, därefter kom det plötsliga beskedet från generaldirektör Herman Sundqvist om att Skogsstyrelsen avbryter inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Ett besked som har skapat stor debatt, fått beröm och väckt kritik.

Flera avhopp

Inventeringspausen ledde till att miljörörelsens representanter, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF, lämnade samverkansprocessen. Nu har även de två representanterna från forskningen klivit av: Lena Gustafsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Bengt-Gunnar Jonsson, professor vid Mittuniversitet.

– Mitt skäl har ingenting med hur man ska hantera nyckelbiotoperna att göra, utan hur processen har skötts. Anledningen till att jag har lämnat arbetet är att man inte behandlar medlemmarna i en samverkansgrupp så här, säger Lena Gustavsson till Altinget och fortsätter:

– Mellan möte ett och två meddelar man plötsligt via en debattartikel, som en blixt från klar himmel, att man stoppar inventeringen. Man ändrade förutsättningarna och saboterade processen.

Inte längre meningsfullt

Bengt-Gunnar Jonsson anser att samverkansprocessen förlorade sin betydelse när en viktig part valde att lämna den.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö & Energi (kräver abonnemang, teckna gratis och ej bindande abonnemang här).

 

Forrige artikel SD: SD: "Glädjande att man lyssnat" Næste artikel Finansministern nöjd med sökhundar i jakten på smuggelvapen Finansministern nöjd med sökhundar i jakten på smuggelvapen