Miljöministern tar emot upprop mot skogs-gd

SKOGSSTYRELSEN. 120 forskare och tjänstemän har skrivit under protesten mot Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. 26 av dessa är myndighetens egna anställda.

Sju professorer ligger bakom det upprop mot Skogsstyrelsens generaldirektörs beslut om en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Totalt har 120 personer skrivit under uppropet som på onsdagen lämnas över till miljöminister Karolina Skog (MP).

– Vi är nu 120 forskare och tjänstepersoner som är eniga och vädjar nu till miljöministern att verka för att inventeringspausen av nyckelbiotoper upphävs och att alla värdekärnor undantas från skogsbruk. Dessa skogar får inte heller huggas ner för att kortsiktigt öka uttaget av biomassa. Avverkningar av dessa skogar riskerar att leda till ökad klimatpåverkan och vi behöver dessa artrika och funktionella ekosystem i ett klimat som förändras. Skogarna i nordvästra Sverige är unika i ett europeiskt perspektiv och det är mycket bekymmersamt att sluta kartlägga dessa skogar, säger Lars Ericson, professor emeritus i ekologisk botanik, Umeå universitet, i ett uttalande.

Forskare och tjänstemän

Av de som har skrivit under uppropet är 77 forskare, 26 tjänstemän anställda på Skogsstyrelsen (varav fyra valt att vara anonyma), 13 tjänstemän på olika länsstyrelser och fyra tjänstemän på kommuner.

LÄS OCKSÅ: Tjänstemän i upprop mot generaldirektör

 

Forrige artikel Polisen ska snart slippa avliva katter Næste artikel Arbetsförmedlingen ska rekrytera åt försvaret
  • Rapportera

    Ulf Thetnström · Pensionerad skogstjänsteman

    Bredare nytänk

    Kanske också ta tag i finansieringen av de avsättningar som ska göras. Finns ju tydliga formuleringar om sektorsansvaret. Sektorn ska alltså ta ansvar för effekter som uppstår inom sektorn vid nyttjandet av ekosystemtjänster. En från industrin nyligt uppstartad "reklamkampanj" för näringens syn på "skogsbruk" visar att det finns andra vägar att finansiera, jämna ut, att skyddsvärda företeelser inte är jämnt fördelade bland markägarna. En modell borde tas i bruk där det för varje kubikmeter skogsråvara inlevererad till förädling tas ut en avgift som sen styrs ut till de markägare som har anledning att lämna hänsyn. Skattemedel ska inte användas för att täcka upp när man inom sektorn kapitaliserar vissa ekosystemtjänster, det ska ske solidariskt inom sektorn. Således fjärma oss från dagens "frihet utan ansvar" till "frihet under ansvar". Myndigheten ska inte vara ett "tjänstehjon" åt de som tar ut vinsterna. Myndigheten ska utöva tillsyn och ställa de till ansvar som inte lyckas göra det själva. Skogsvårdslagens hänsynsdelar ska skyndsamt tas in under Miljöbalken.