Lång väntan på översyn av socialtjänstlagen

SOCIALTJÄNST. Den sedan länge utlovade översynen av socialtjänstlagen lyser med sin frånvaro. Regeringen är tyst och inför Socialdemokraternas kongress ges det förvirrande besked.

"Den socialdemokratiskt ledda regeringen har nyligen tillsatt en utredning av socialtjänstlagen, där frågan om att se över begreppet skälig levnadsnivå ingår. Innan Socialdemokraterna sätter ner foten i frågan om hur en ny socialtjänstlag ska formuleras utredningens resultat beaktas."

Så skriver partistyrelsen i handlingarna inför Socialdemokraternas kongress i april. Skrivningen stämmer dock inte, någon utredning har ännu inte sett dagens ljus. Regeringen har vare sig beslutat om vare sig direktiv eller utredare.

Många väntar på översynen

Det är en utredning som regeringen har utlovat sedan länge, så länge att även regeringspartiet Socialdemokraterna delvis tycks tro att den redan är igång. Det är också en utredning som många aktörer otåligt väntar på.

– Vi avvaktar kraftfullt på att någonting ska hända, säger Karl Gudmunsson, ordförande för Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) halvt på skämt halvt på allvar till Altinget.

Enligt en tidsplan som socialdepartementet gick ut och informerade om, så skulle direktiven beslutas i slutet april förra året och utredningen vara klar våren 2018. FSS har stått beredda med en särskild arbetsgrupp länge, det gör även socionomernas fackförbund Akademikerförbundet SSR. Det berättar Josefine Johansson professionsstrateg socialt arbete på förbundet.

– Det vi hör från departementet är att direktiven kommer snart, att det bereds, men inget mer konkret, men också att det är en svår fråga när man tittar lite djupare. Att det är mycket att ta hänsyn till, säger Josefine Johansson till Altinget.

Inget svar från Regnér

Altinget har varit i kontakt med ansvarig minister Åsa Régners (S) pressavdelning, men endast fått beskedet att frågan bereds i Regeringskansliet och att skrivningen i kongresshandlingarna är felaktig.

Greger Bengtsson är samordnare på Sveriges kommuner landsting, SKL, som pressat på för en översyn av socialtjänstlagen

– Det finns en del kontroversiella brännande frågor i en sådan här utredning, jag förstår att det inte är lätt. Men det har tagit på tok för lång tid, säger han till Altinget.

Problemen med den nuvarande lagstiftningen, från tidigt 1980-tal, är många, enligt SKL. Framför allt är det en ramlag som under decenniernas gång har fått många ändringar och tillägg - och därmed stora inslag av detaljreglering. Vilket såväl SSR, SKL och FSS tar upp som problematiskt.

Läs hela artikeln på Altinget Vård & Hälsa (Kräver abonnemang, teckna ej bindande  provabonnemang här

 

Forrige artikel Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar Næste artikel Därför får inte institutet forskningspengarna Därför får inte institutet forskningspengarna