GRAFIK: De är Sveriges flitigaste motionsförfattare

Under den allmänna motionstiden lämnade Sveriges politiker in 4 149 motioner till riksdagen. Den största motionshögen landar hos trafikutskottet och den minsta hos försvarsutskottet. M är det flitigaste partiet och V skriver minst antal motioner.

Sten Bergheden (M), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Markus Wiechel (SD) är de topp tre mest aktiva motionsskrivarna. 
Sten Bergheden (M), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Markus Wiechel (SD) är de topp tre mest aktiva motionsskrivarna. Foto: Riksdagen/Moderaterna/Sverigedemokraterna
Johanna Alskog

Motionernas faktiska politiska betydelse är omdiskuterad. Likväl har det författats 4 149 motioner under den allmänna motionstiden som precis avslutats. Trafikutskottet är det utskott som ska behandla flest motioner, hela 525 stycken. Försvarsutskottet är minst populärt och ska enbart behandla 91.

Moderaterna har varit överlägset produktiva på motionsfronten flera år i rad och har under den allmänna motionstiden för riksdagsåret 2021/2022 lämnat in 1 744 stycken. Vänsterpartiet står, likt föregående år, för den lägsta siffran. 

 

Moderaterna överlägsna 

Tomt på bordet för försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M)? Endast 91 av de drygt 4000 motionerna från allmänna motionstiden sorterar under försvarsutskottet.
Tomt på bordet för försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M)? Endast 91 av de drygt 4000 motionerna från allmänna motionstiden sorterar under försvarsutskottet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Flest moderata motioner behandlas i miljö- och jordbruksutskottet. Av Sveriges alla ledamöter har Sten Bergheden (M) lämnat in flest, hela 239 stycken. Han låg etta även i fjol. Sverigedemokraten Markus Wiechel ligger kvar på andra plats med 176 inlämnade motioner. 

Ledamoten på bronsplatsen 

Ann-Sofie Lifvenhage (M) är riksdagsledamot i Södermanlands län och är i grunden lärare i matematik och NO. Hon är också en av landets mest aktiva motionsförfattare och har lämnat in 128 stycken i år. 24 av dem behandlades i socialutskottet och 19 av dem i utbildningsutskottet. 

Hur kommer det sig att du har lämnat in så många motioner?

– För mig är det viktigt att samhället och människors syn på vardagen lyfts in i riksdagen. Genom att vara ute och träffa folk både i vardagen och på företagsbesök och verksamhetsbesök så får jag många inspel.

Föregående år lämnade du in 70 motioner, hur kommer det sig att du har växlat upp i år?

– Jag är relativt ny i riksdagen och det har tagit tid att upparbeta relationer. Jag har dessutom rest mycket innan men har kunnat ha fler digitala möten i och med pandemin. Fler idéer och ny kunskap har lett till fler motioner helt enkelt.  

Moderaterna som parti är också överlägset flitigast vad gäller motionsproduktion, vad beror det på tror du?

– Det är väl inget vi diskuterat men en anledning tror jag är att jag och mina partikollegor är engagerade och nyfikna med ett stort samhällsintresse.  

Finns det någon motion som du är särskilt nöjd med eller fått gehör för?

– Ja, mina motioner spretar åt lite olika håll men en ”hårdmjuk” fråga som jag driver är den om förbättrade tåglägen och en optimerad järnväg som ser till att människors vardag med studie- och arbetspendling fungerar. En annan viktig fråga är den om tidig simundervisning. Att kunna simma är den bästa livförsäkring vi kan ge barnen tidigt i livet.

– Att förbättra och justera regelverket kring särskolan är ytterligare ett ämne som jag engagerat mig i. I dag finns det ett fixt värde som enbart baseras på den intellektuella förmågan och bestämmer vilka som har rätt att läsa efter särskolans läroplan. Det är ett undermåligt och snävt system som gör att barn som ligger på gränsen till lindrig IF befinner sig i ett vakuum mellan särskola och ordinarie grundskola.

Nämnda personer

Ann-Sofie Lifvenhage

Riksdagsledamot (M), ledamot i arbetsmarknadsutskottet
Lärarexamen (Lärarhögskolan. 1996-2001)

Sten Bergheden

Riksdagsledamot (M)
Ekonomi- och lantbruksutbildning

Markus Wiechel

Riksdagsledamot (SD)
Studier i statsvetenskap och vid socionomprogrammet (Linköpings uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget