Forskare ska få ut uppgifter om spelvanor

SPELMISSBRUK. Svenska Spel bör bli skyldiga att lämna ut uppgifter om sina kunders spelvanor för forskning och uppgifter om spelintäkter till socialtjänsten. Det framgår av ett lagförslag som regeringen förbereder.

Svenska spel bör bli skyldiga att lämna ut de uppgifter om spelmönster som registreras på spelarnas spelkort till forskningen, skriver socialdepartementet i en promemoria.

Att inneha ett spelkort är ett krav för att få spela vid statliga Svenska spel. Undantaget är lotter, där spelaren kan vara helt anonym.

Dessa uppgifter om spelmönster "kan utgöra ett värdefullt underlag för forskning som syftar till att öka kunskap om spel och skadeverkningar av överdrivet spelande" skriver socialdepartementet. Det ska inte krävas att det är forskning som är finansierad av Svenska spel, enligt promemorian.

Transparens kring forskningsbidrag

Socialdepartementet skriver också att Svenska spels forskningsfinansiering bör eftersträva transparens och att processerna kring finansieringen bör "utvecklas" för att försäkra sig om forskningens opartiskhet. Som exempel nämns en professur som Svenska spel har finansierat vid Lunds universitet, utan några offentliggjorda bedömningskriterier.

Spelintäkter till socialtjänsten

Promemorian föreslår också att Socialstyrelsen ska se över möjligheten att socialtjänsten ska ha rätt att kräva uppgifter om spelkortet. Detta för att få kännedom om eventuella spelintäkter som påverkar rätten till försörjningsstöd.

I promemorian finns också skarpa lagförslag som innebär att kommunernas socialnämnden även ska få ansvar för behandling av spelmissbruk, motsvarande ansvaret för behandling av missbruk av alkohol, läkemedel och narkotika.

Likaså ska kravet på en överenskommelse om samarbete mellan kommun och landsting kring personer som missbrukar narkotika, läkemedel eller alkohol, även omfatta personer med spelmissbruk.

Den statliga kompensationen för det utökade ansvaret beräknas behöva ligga någonstans mellan 7 och 11 miljoner kronor.

Behandling av datorspelsproblem ska inte vara ett ansvar för kommuner eller landsting. Kunskapsläget är oklart och det klassas inte som något sjukdomstillstånd av WHO.

Forrige artikel Inget stöd för SD:s strategi att fälla regeringen Inget stöd för SD:s strategi att fälla regeringen Næste artikel SD-krav om misstroende mot finansministern föll SD-krav om misstroende mot finansministern föll
Miljöpartiets gruppledare lämnar riksdagen

Miljöpartiets gruppledare lämnar riksdagen

AVHOPP. Med Jonas Eriksson försvinner den MP-ledamot som suttit längst i riksdagen. Ingen av dem som är kvar i partiets riksdagsgrupp har mer än fem års riksdagserfarenhet.