Sju av åtta partier ska ingå i civilsamhällets referensgrupp

UTSEDDA. Civilsamhällets nystartsinitiativ Nysta har nu gjort klart med en parlamentarisk referensgrupp. Alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna kommer att delta. 

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Anders Gustafsson

Nysta, eller civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, är ett initiativ från sex paraplyorganisationer inom civilsamhället. Det bildades för att möta de samhällsutmaningar som de menar kommer att följa i coronapandemins kölvatten.

I en debattartikel i Altinget bjöd de i januari in samtliga riksdagspartier till en referensgrupp. Partierna har nu berättat vilka ledamöter som kommer att delta:

  • (S): Azadeh Rojhan Gustafsson, riksdagsledamot
  • (MP): Camilla Hansén, ledamot konstitutionsutskottet; Anna Sibinska, ledamot kulturutskottet
  • (V): Vasiliki Tsouplaki, förste vice ordförande kulturutskottet
  • (L): Bengt Eliasson, ledamot socialförsäkringsutskottet; Malin Danielsson, ledamot arbetsmarknadsutskottet
  • (M): Ann-Britt Åsebol, ledamot kulturutskottet
  • (KD): Acko Ankarberg Johansson, ordförande socialutskottet
  • (C): Har bett om löpande inbjudningar att ta ställning till
  • (SD): Tackar nej

Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv är ordförande i Nysta. Altinget bad honom förklara syftet med referensgruppen.

– Vi vill få effekt på våra förslag och då måste de också vara politiskt genomförbara. Då är riksdagsledamöternas kunskap och den parlamentariska bredden viktig.

Hur många möten har ni planerat och under vilken tidsperiod?

– Riksdagsledamöterna kommer att delta i de seminarier vi anordnar under våren.

Ni säger att hela samhällskontraktet håller på att omförhandlas. Vad grundar ni det på?

– Pandemin förstärker många samhällstendenser som redan fanns innan den bröt ut. Den gängse bilden har varit att det offentliga tar hand om allt i alla situationer. Men nu vävs samhällsväven om på ett nytt sätt, där både civilsamhället och näringslivet får andra roller. Då vill vi samtala om vad det innebär.

SD tackar nej till er inbjudan. Vilken betydelse får det för ert arbete?

– Det är synd, för vi var eniga om att bjuda in alla riksdagspartierna.

Vad är nästa steg?

– Vi går in i andra halvlek nu. De sex team som Nysta består av konkretiserar sina förslag och lanserar delrapporter, anordnar seminarier och rundabordssamtal. I mitten av maj kommer vi att lansera våra förslag.

Altinget har frågat SD om varför de avböjer att delta men har inte fått något svar.

Nämnda personer

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

Anna Sibinska

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Studier i statsvetenskap och medie-och informationskuskap (Göteborgs uni.), lärarexamen i tyska och samhällskunskap

Ann-Britt Åsebol

Tidigare riksdagsledamot (M)
Adjunkt i svenska och engelska (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00