MP och C på kollisionskurs om strandskyddsförslag

REAKTIONER. Enligt januariavtalet ska Strandskyddsutredningens förslag vara omvandlade till en proposition om knappt ett år, men vägen dit ser inte ut att bli rak och enkel. Centern tar visserligen emot förslagen med varm famn, men Miljöpartiet anser att utredningen inte har gjort sitt jobb. 

Foto: Janerik Henriksson/TT
Johanna Alskog

Jag tror det är förslag som kommer att bidra till utveckling för de boende och för verksamheter på landsbygden.

C:s landsbygdspolitiska talesperson Kristina Yngwe om Strandskyddsutredningens förslag

Strandskyddsutredaren Catharina Håkansson Boman har nu lämnat sina förslag om ett mer flexibelt strandskydd. Att underlätta byggande är en viktig punkt i januariavtalet för Centern. Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson, tycker att förslagen är lovande.

– Vi välkomnar utredningen. Den innehåller flera förslag som kan ge större möjligheter till landsbygdsutveckling, säger hon.

Missnöje från MP

Men strandskyddsfrågan är viktig även för MP. Maria Gardfjell (MP), miljöpolitisk talesperson, tycker inte att utredningen har följt direktiven.

– De hade ett uppdrag som var tvådelat: Att stärka strandskyddet i vissa områden och att skapa flexiblare regler i andra områden. Men jag saknar helt förslag i utredningen på hur strandskyddet ska stärkas, säger hon.

Orörd natur har också ett ekonomiskt värde. Det kan inte bara handla om att gynna enskilda Centerbönder eller näringsidkare. 

MP:s miljöpolitiska talesperson Maria Gardfjell som anser att utredningen helt saknar förslag som stärker strandskyddet

Läs hela artikeln på Altinget Miljö&Energi. Teckna gratis provprenumeration här.

 

Dokumentation

Om strandskyddet i januariavtalet:

"Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade (Utredning tillsätts sommaren 2019. Proposition hösten 2021. Ikraft 1 januari 2022)."


Nämnda personer

Kristina Yngwe

Vice regionchef LRF Syd
Agronom (Sveriges lantbruksuniversitet, 2010)

Maria Gardfjell

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Biolog

    E-post Politik på allvar

    Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget