26 punkter ska reformera yrkesutbildningen

Svenskt näringsliv vill se en maktförskjutning från det offentliga till näringslivet vad gäller gymnasial yrkesutbildning. Organisationen har formulerat en reformagenda som ska ge branscherna större inflytande och lösa yrkesutbildningens huvudproblem. 

Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX
Rebecka Prahl

Under onsdagen presenterade Svenskt näringsliv ett reformpaket som innehåller 26 punkter om hur gymnasial yrkesutbildning kan reformeras för att bättre passa arbetsmarknadens behov. 

Unga är överrepresenterade bland olyckor på arbetsplatsen. Det beror till stor del på att de inte är utbildade till jobbet de utför.

Magnus Wallerå är avdelningschef för näringslivets kompetensförsörjning på Svenskt näringsliv. 

– Kompetensförsörjning är företagens största tillväxthinder just nu. Ska arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft lösas så behöver vi gå från ett läge där 30 procent av en årskull börjar på ett yrkesprogram till att 40 procent tar examen, säger han till Altinget. 

Om branscherna får det avgörande inflytandet över yrkesutbildningens innehåll och kvalitetssäkring skulle det ge en bättre utbildning. Utbildningen måste också i högre utsträckning styras av arbetsmarknadens efterfrågan, menar Magnus Wallerå.