Svantesson missnöjd med Arbetsförmedlingen

INTERVJU. Utred Arbetsförmedlingen på djupet, öppna för fler vägar in till det första jobbet och sänk lönekostnaderna för vissa grupper. Det är delar av Moderaternas recept för att sänka arbetslösheten.

Elisabeth Svantesson är Moderaternas talesperson för arbetsmarknadsfrågor. Hon var tidigare arbetsmarknadsminister. I bagaget har hon en licentiatavhandling från 2006 i ett ämne som har blivit högaktuellt – nyanländas roll på arbetsmarknaden.

– Det tar väldigt lång tid för utrikesfödda att få sitt första jobb. När jag skrev min avhandling var mediantiden 7-8 år. Det är ungefär densamma idag. Det är för lång tid, säger Elisabeth Svantesson i en intervju med Altinget.  

Hon anser att arbetslösheten ser annorlunda ut i dag jämfört med för tio år sedan och då måste verktygen anpassas till det. Arbetsförmedlingen måste anpassas till detta anser hon.

– Arbetslösheten ser inte likadan ut nu som för tio år sedan. Vad ska Arbetsförmedlingen göra? Vad ska man inte göra och hur ska man göra det man ska gör på ett bättre sätt?  

Många obesvarade frågor

Svantesson anser att man måste ta sig an dessa frågor på djupet.

– Det är helt nödvändigt. 

Hon radar upp fler frågor som hon tycker kväver svar.

– Vem ska göra vad? Hur ska man jobba med privata aktörer?

Läsa hela intervjun på Altinget Arbetsmarknad.

 

Forrige artikel EU-ministrar körde fast om flyktingfördelning EU-ministrar körde fast om flyktingfördelning Næste artikel Regeringen: Ingen dramatik i slopad mening om Nato