Skolinspektion: Segregation mellan klasser upplevs känsligt

SKILLNADER. Rektorer följer sällan upp skillnader i resultat mellan klasser på sin egen skola, visar Skolinspektionens senaste granskning. Men det kan också upplevas som känsligt gentemot lärarna att ta upp skillnaderna i de olika klasserna.

Skolinspektionen har granskat 23 kommunala grundskolors arbete med resultatskillnader inom skolan, mellan klasser. Syftet har varit att undersöka hur rektorer analyserar och hanterar skillnader i kunskapsresultaten. Och resultatet är att de granskande skolorna sällan gör en uppföljning och analys av resultatskillnader mellan klasser. 

Inte nödvändigt enligt rektorer

Skolinspektionen har en möjlig förklaring till varför rektorer sällan analyserar skillnader på klassnivå och den är att i lagar och föreskrifter finns en tydlig styrning mot just individ- och skolenhetsnivå. Ett annat skäl kan vara att rektorer inte ser det som nödvändigt att se över kunskapsresultat på klassnivå.

I granskningen visar det sig att vissa rektorer väljer att inte involvera lärare i att undersöka skillnader mellan klasser. 

Läs mer om varför klasskillnaderna upplevs känsliga i hela artikeln på Altinget Utbildning. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Överblick: Minister vill bli språkrör och storbank misstänks för penningtvätt Överblick: Minister vill bli språkrör och storbank misstänks för penningtvätt Næste artikel Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel
Förlossningsvård och covid-19:

Förlossningsvård och covid-19: "Kvinnor ligger ensamma"

FÖRLOSSNING. Enligt Barnmorskeförbundet lämnar många nyförlösta kvinnor sjukhusen för tidigt på grund av smittrisk och partnern får inte närvara under vårdbesök. Personalsituationen inom förlossningsvården är ansträngd, enligt Socialstyrelsen.

KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

MYNDIGHETER. Kristdemokraterna vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten. "Det finns en stor kritik mot myndigheten" säger partiets miljöpolitiska talesperson Kjell-Arne Ottosson.