EU kan stoppa förslag om skatt på solel

REGELMISS. Det förslag om nya skatteregler för el från sol och vind som regeringen har tagit fram inför budgetpropositionen strider mot EU-fördraget. Det anser Lagrådet, som har fått förslaget på remiss.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att undantaget från energiskatt på el från förnybara källor ska gälla bara mindre anläggningar. Nu är kravet för att slippa energiskatt på förnybar el att producenten inte levererar el yrkesmässigt. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

I förslaget som Lagrådet har fått för granskning räcker det inte att anläggningen är liten för att den förnybara elen ska slippa energiskatt. Elen måste också vara framställd i Sverige.

Svenskhet krav för skattekoll

När tjänstemän från finansdepartementet var hos Lagrådet för att redogöra för förslaget förklarade de kravet på svensk framställning med att Skatteverket måste kunna kontrollera att anläggningen uppfyller kraven för att slippa energiskatt. Det går ju inte om elen har producerats utomlands.

Men EU accepterar inte att en medlemsstat gör skillnad på inhemsk el och utländsk, påpekar Lagrådet i sitt yttrande.

”Enligt artikel 110 i EUF-fördraget är det förbjudet för EU:s medlemsstater att på varor från andra medlemsstater lägga interna skatter eller avgifter, av vilket slag de än är, som är högre än de skatter eller avgifter som läggs på liknande inhemska varor”, skriver Lagrådet.

EU-domstolen skulle fälla förslaget

I några fall har EU-domstolen accepterat att varor från andra medlemsstater beskattas annorlunda, om det har funnits väldigt goda skäl för det. Men då har det varit fråga om dold diskriminering, alltså att skattereglerna får effekten att skatten blir högre på utländska varor utan att det sägs rent ut.

Men en öppen diskriminering, som kravet att förnybar el måste vara svensk för att slippa skatt, det går EU-domstolen aldrig med på.

”Det kan dock noteras att inte heller dold diskriminering kan motiveras med att en olikbehandling av inhemska och utländska varor är nödvändig av skattekontrollskäl”, skriver Lagrådet.

Lagrådet uppmanar regeringen att ändra förslaget till nya skatteregler så att det inte strider mot EU-fördraget.

Centerpartiet har lagt mycket kraft på att tvinga regeringen att backa från lagändringarna om att begränsa skatteundantagen för förnybar elproduktion. Rickard Nordin, partiets energipolitiska talesperson, säger att Lagrådets påpekande rör en enkel sak som regeringen borde ha sett från början.

– Förslaget är oförberett och ett hafsverk. Regeringen måste göra om och göra rätt, säger Rickard Nordin till Altinget och tillägger att:

– Ju längre tid det tar för lagen att träda i kraft, desto bättre. Det är ett dåligt förslag från början, säger han.

 

Lagrådets yttrande

Regeringens lagrådsremiss

 

Forrige artikel Jobbsatsning i budgeten minskar problem med matchning Jobbsatsning i budgeten minskar problem med matchning Næste artikel Alla ska få tillträde till komvux Alla ska få tillträde till komvux