Utredning: Etableringsstopp för pedagogisk omsorg efter "skräckexempel"

BARNOMSORG. Nu föreslås ett stopp för all ny pedagogisk omsorg efter att utredaren sett "skräckexempel" och barn som inte kan svenska när de börjar skolan. Utredaren Linda Eskilsson (MP) vill även se mer stöd till lärare och elever i fritidshem.

Nu redovisar utredaren Linda Eskilsson (MP) utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (det vill säga dagmamma/dagpappa/familjedaghem). Utredningen visar att fritidshemmen har stora elevgrupper, stor brist på utbildad personal och att deltagandet skiljer sig mellan och inom kommuner. Därför föreslås Skolverket ta fram riktmärken för gruppstorlekar. 

Pedagogisk omsorg och gryningsräder

Ungefär 11 500 barn går i pedagogisk omsorg i dag. Det är kommunerna själva som sätter kraven för pedagogisk omsorg och vissa ställer inga krav alls. 

När Linda Eskilsson har träffat de som gör tillsyn över pedagogisk omsorg, har hon fått höra ”skräckexempel”.

– De har gryningsräder för att se om det är verksamhet i lokalerna. Tillsynsverksamhet har hittat barn ensamma i lägenheten där dagmamman inte har funnits på plats när de ska bedriva tillsyn. Inte ens i det fallet så kunde man dra in godkännandet om bidrag för att lagstiftningen är så otydlig, berättar hon.

Därför föreslår utredaren en godkännandeprövning av de som vill driva pedagogisk omsorg. Men hon föreslår också ett etableringsstopp för all ny pedagogisk omsorg. 

Läs om misstankarna om kriminalitet i omsorgen och fler förslag från utredningen i hela artikeln på Altinget Utbildning. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Pressträff med socialminister Lena Hallengren Pressträff med socialminister Lena Hallengren Næste artikel Klimatkrav för SAS hänger på skör tråd Klimatkrav för SAS hänger på skör tråd