Utredning: Etableringsstopp för pedagogisk omsorg efter "skräckexempel"

BARNOMSORG. Nu föreslås ett stopp för all ny pedagogisk omsorg efter att utredaren sett "skräckexempel" och barn som inte kan svenska när de börjar skolan. Utredaren Linda Eskilsson (MP) vill även se mer stöd till lärare och elever i fritidshem.

Förre utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) tillsatte utredningen strax före valet 2018. Som särskilde utredare utsåg han Linda Eskilsson (MP), kommunalråd i Uppsala.

Nu redovisar hon utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg. Utredningens kartläggningar visar att fritidshemmen har stora elevgrupper, stor brist på utbildad personal och att deltagandet skiljer sig mellan och inom kommuner.

– Det har funnits en stor efterfrågan från nästan alla kommuner som vi har besökt att man vill ha riktlinjer för gruppstorlekar, säger Linda Eskilsson vid pressträffen.

Login