Pandemin både sinkar och påskyndar skolans digitalisering

HANDLINGSPLANEN. Skolan har ställt om till mycket digital undervisning under coronakrisen. Något som både kan hjälpa och stjälpa det långsiktiga arbetet med digitaliseringen av skolväsendet.

Det har gått över ett år sedan SKR presenterade den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, som de fick i uppgift av regeringen att ta fram. Den innehåller 18 initiativ som berör en mängd olika aktörer inom utbildningsväsendet.

I november var endast tre av initiativen påbörjade.

Haltande ekonomi

Enligt SKR:s ekonomirapport, påverkas kommunernas ekonomi av coronakrisen. Det kan dröja år innan samhällsekonomin är i balans igen.

Detta är något som de ser skulle kunna få tempot i digitaliseringen att sakta ner.

– En sak vi är bekymrade för är att detta är kostnadsdrivande. Vi har efterfrågat att man ska göra en kostnadsanalys. Men vi ser ingen ljusning än från regeringens sida om att huvudmännen ska få stöd ekonomiskt, säger Annika Agélii Genlott, projektledare på SKR, till Altinget.

Läs om hur man arbetar med digitaliseringen under coronakrisen i hela artikeln på Altinget Utbildning. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Corona: Myndigheternas dagliga pressträff om pandemin (27 maj) Corona: Myndigheternas dagliga pressträff om pandemin (27 maj) Næste artikel Överblick: Kina varnar Ebba Busch och Malmström kritisk till Sveriges EU-linje Överblick: Kina varnar Ebba Busch och Malmström kritisk till Sveriges EU-linje