Pandemin både sinkar och påskyndar skolans digitalisering

HANDLINGSPLANEN. Skolan har ställt om till mycket digital undervisning under coronakrisen. Något som både kan hjälpa och stjälpa det långsiktiga arbetet med digitaliseringen av skolväsendet.

Det har gått över ett år sedan SKR presenterade den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering, som de fick i uppgift av regeringen att ta fram. Den innehåller 18 initiativ som berör en mängd olika aktörer inom utbildningsväsendet.

I november var endast 3 av initiativen påbörjade.

I dag ser arbetet med digitaliseringen av skolan lite annorlunda ut. Annika Agélii Genlott är projektledare för Skoldigiplan på SKR, som kretsar kring handlingsplanen.

Login