"Inte långt tills vi har nästa it-skandal"

ANALYS. Utifrån Säkerhetspolisens och MSB:s bedömningar är myndigheternas it-säkerhet riskabelt dålig. Det utgör ett hot mot Sverige när information kan komma i fel händer eller orsaka stora störningar i samhällsviktig verksamhet.

Säpo konstaterar nu att riskerna för störningar i samhällsviktiga verksamheter ökar. Det beror på att en bred digitalisering genomförs i Sverige, samtidigt som det fortsatt är stora brister i it-säkerheten.

Det blir inte en muntrare läsning när man sedan slår upp MSB-rapporten om it-incidenter vid myndigheter under förra året.

Under förra året kom 296 rapporter om allvarliga it-incidenter. Enligt MSB är det för få myndigheter som rapporterar it-incidenter, antalet rapporterade incidenter borde vara fler.

Kompetensen saknas

MSB pekar på att det finns en tydlig kompetensbrist vid svenska myndigheter. Samtidigt åldras it-miljöerna ute på svenska myndigheter, och det är inte med värdighet.

Läs mer om it-säkerheten vid svenska myndigheter i analysen på Altinget Säkerhet. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Krisen kan kosta Miljöpartiet riksdagsplatserna Krisen kan kosta Miljöpartiet riksdagsplatserna Næste artikel Rayman: Har vi tur i huggsexan om skyddsutrustning? Rayman: Har vi tur i huggsexan om skyddsutrustning?
SSU: Fel att beskatta sexarbete

SSU: Fel att beskatta sexarbete

SLUTREPLIK. Det finns inget annat yrke där forskning visar på att en majoritet utsätts för sexuellt våld i tjänst. Därför vill SSU inte låta sexarbete beskattas, som Cuf och Luf vill. Det skriver Philip Botström och Josefine Helleday, SSU.