Inte långt tills vi har nästa it-skandal

ANALYS. Utifrån Säkerhetspolisens och MSB:s bedömningar är myndigheternas it-säkerhet riskabelt dålig. Det utgör ett hot mot Sverige när information kan komma i fel händer eller orsaka stora störningar i samhällsviktig verksamhet.

Nu har Säkerhetspolisen släppt sin årsbok för 2019 och MSB har släppt sin årsrapport för it-incidentrapportering vid myndigheter under förra året.

Säpo konstaterar att riskerna för störningar i samhällsviktiga verksamheter ökar. Det beror på att en bred digitalisering genomförs i Sverige, samtidigt som det fortsatt är stora brister i it-säkerheten.

Myndighetens bedömning är att det skapats ett gap mellan sårbarheter och säkerhetsskydd, och att gapet fortfarande är för stort. Säpo ser därmed en ökad risk för att främmande makter kommer åt information som är skyddsvärd.

Login