Regnér: Ingen bluff om äldresatsning

ÄLDREOMSORG. Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att utreda hur miljarden till bemanning inom äldreomsorgen ska användas. Det meddelade äldreminister Åsa Regnér (S) under en pressträff på onsdagen.

Foto: Foto: Altinget
Ella Sundström

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet kommit överens om en miljard kronor i år till äldreomsorgen. Socialstyrelsen får nu i uppdrag av regeringen att ser över hur medlen ska användas.

Medlen är öronmärkta till bemanning inom äldreomsorgen. Förhoppningen är att det ska leda till förbättringar även inom andra områden. Exempelvis förebyggande åtgärder som att motverka fallolyckor, hjälpa vid måltider, under natten med mera.

– Den ökade bemanningen inom äldreomsorgen är tänkt att stödja äldre i flera områden. Satsningen i sig kommer att innebära åtgärder för flera av de förslag som oppositionen hade, säger äldreminister Åsa Regnér (S) till Altinget.

Kritisk opposition

Stora delar av regeringens miljardsatsning innebär en omfördelning av andra åtgärder inom äldreomsorgen, exempelvis den demensplan, måltidslyftet för äldre och äldreboendegarantin som ingick i alliansens budget för 2015. Oppositionen har varit mycket kritisk till omfördelning och menar att regeringens miljard därför inte kan beskrivas som en satsning. Men det håller inte äldreministern med om.   

Oppositionen vill gärna vara bäst i klassen.  Men under mandatperioden tillför vi sju miljarder, medan alliansbudgeten innehöll fem. Det tycker inte jag är någon bluff.

Åsa Regnér (S), Äldreminister

– Oppositionen vill gärna vara bäst i klassen. Men hade vi inte haft den konstiga budgetprocess som vi hade i höstas hade äldreomsorgen fått ytterligare en miljard. Under mandatperioden tillför vi sju miljarder, medan alliansbudgeten innehöll fem. Det tycker inte jag är någon bluff, säger Åsa Regnér.

Regeringen kommer även att tillsätta en kvalitetskommission. Regeringen ska fatta beslut om den före sommaren. Fokus kommer bland annat vara på frågor om äldres hälsa, förebyggande åtgärder och boendeformer. Åsa Regnérs förhoppning är att övriga partier, representanter från pensionärsorganisationer, kommuner och landsting kommer att ingå i kommissionen. En långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen är även ett löfte från regeringsförklaringen.

Ska leda till bättre arbetsmiljö

Tanken är också att den ökade bemanningen ska leda till en bättre arbetsmiljö för de anställda. Förhoppningen är att satsningen ska innebära att heltid ska bli norm, samt undvika delade turer. Hur det konkret ska lösas har äldreministern inget svar på.

– Jag utgår från att det är i kommunernas intresse att göra det bästa möjliga för sin personal.

Dokumentation

Läs mer:

Vårdsatsningar bekymrar Alliansen

VÅRBUDGET. Som väntat får förlossningsvård och äldreomsorg ökade anslag i vårens budget. Men satsningarna finansieras bland annat genom minskade anslag till andra delar inom vård och omsorg.

M kräver svar om miljard till äldreomsorgen

VÅRBUDGET. Vilka löner kommer 60 miljoner kronor att räcka till för 2 500 fler undersköterskor? Det vill riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) att finansminister Magdalena Andersson (S) svarar på.


Nämnda personer

Åsa Regnér

Assisterande generalsekreterare för FN, biträdande chef UN Women, tillträdande generalsekreterare Rädda barnen
Fil. mag i demokratiutveckling (Uppsala uni., 2011), fil. kand i spanska, tyska och konstvetenskap (Stockholms uni., 1991)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00