15-åringar ska få byta kön

KÖNSTILLHÖRIGHET. 15-åringar ska kunna ansöka om att få ändra sitt juridiska kön, utan tillstånd från föräldrarna. Det föreslår en utredning som har sett över dagens 18-årsgräns.

Vårdnadshavarna ska inte kunna stoppa den 15-åring som ansöker om att få ändra sitt juridiska kön, föreslår utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Däremot ska Skatteverket kontakta socialtjänsten och informera om att en ansökan har gjorts till folkbokföringen, för att socialtjänsten ska kunna utreda om den unga personen behöver skydd.

BO vill inte att socialtjänsten informeras

Barnombudsmannens expert i utredningen ger sitt stöd till att sänka åldersgränsen och att föräldrarna inte behöver godkänna barnets beslut. Däremot är BO tveksam till att Skatteverket ska informera socialtjänsten, vilket tar ifrån den unga personen rätten att själv styra vem som får veta vad.

Med föräldrarnas samtycke ska barn från och med 12 år kunna ansöka om att ändra sitt juridiska kön, föreslår utredningen.

Medicinska ingrepp från 15 år

Utredningen föreslår också att åldersgränsen för att kunna göra en könskorrigerande vård i form av operation av könsorgan och avlägsnande av könskörtlar ska sänkas till 15 år – men att ha krav på samtycke från vårdnadshavare. Men det vore att gå för långt, enligt BO:s särskilda yttrande.

”Anledningen till att det idag råder en 18-årsgräns är att ingreppen är omfattande och irreversibla och att de kräver en stor mognad att fatta beslut om, vilket framhålls på flera ställen i utredningen.” skriver BO:s expert.

Utredaren Lotta Vahlne Westerhäll föreslår att dagens könstillhörighetslag ska delas upp i två där den juridiska delen och den medicinska delen separeras.

Riksdagspartiernas hållning till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte varierar även inom blocken. Miljöpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet är tydligt för en sänkt åldersgräns. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är emot. Övriga tre partier, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet, vacklar.

Forrige artikel Uppsala mer skuldtyngt än Stockholm Næste artikel Planen klar för att riva upp beslut om socialavgifter Planen klar för att riva upp beslut om socialavgifter
Överblick: Allt fler coronatillbud och Internationella Engelska skolans ägare under lupp

Överblick: Allt fler coronatillbud och Internationella Engelska skolans ägare under lupp

ÖVERBLICK. Olika coronarelaterade "rekord" dominerar rapporteringen denna måndag. Allt fler fall av smittspridning anmäls till Arbetsmiljöverket, Västra Götaland noterar högre antal döda än under våren och antalet operationer under 2020 var historiskt få. Och så väntas förändringar på Statens institutionsstyrelse vid en pressträff runt lunch. 

SD-trotjänare lämnar utskott

SD-trotjänare lämnar utskott

SKIFTE. Den tidigare partitoppen Johnny Skalin (SD) slutar som ledamot i både EU-nämnden och skatteutskottet.