Kommunsverige styrs av män 

JÄMSTÄLLDHET. Altinget har granskat kommunstyrelsernas ordföranden. Kvinnor innehar den högsta politiska positionen i mindre än en tredjedel av kommunerna. 

Av landets 290 kommuner har 197 en man som kommunstyrelseordförande (KSO), endast 93 har en kvinna på posten.

– Det är en strukturell fråga helt enkelt. Man kanske inte får samma stöd att tacka ja, man kanske inte blir tillfrågad lika många gånger som män blir, säger Lisa Dahlberg (S), KSO i Marks kommun, till Altinget. 

De KSO som Altinget har pratat med är eniga om att det är ett problem att statistiken ser ut som den gör. 

– Det ska spegla samhället och jag tycker att det är jätteviktigt att vi har jämställd fördelning på uppdragen, säger Anna-Karin Skatt (S), KSO i Tidaholms kommun. 

Kan påverka inriktningen

Men när det gäller om det innebär någon skillnad i praktisk politik om det är en man eller kvinna går åsikterna isär. 

– Visst har det betydelse, säger man någonting annat så ljuger man eftersom kommunstyrelsen ordförande har den roll den har, säger Sven Tornberg (C), KSO i Haparandas kommun. 

– Det är olyckligt om det blir för mansdominerat eller kvinnodominerat. Man ser nog lite olika på vissa saker, därför tycker jag att det är bra att det finns med samma antal men däremot är jag inte för att man ska kvotera, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), KSO i Varbergs kommun. 

– Det är inte alltid att det är viktigt för att särskilda frågor kommer upp. Men vi är 50 procent av befolkningen så vi ska också ha en del av makten, säger Lisa Dahlberg. 

Andelen kvinnor har minskat 

I ett längre perspektiv går det åt rätt håll, men den kortsiktiga trenden är att det går bakåt.

Läs hela artikeln med grafik på Altinget Rikspolitik (betallänk, här kan du teckna gratis provabonnemang)

,

Forrige artikel Gd: Gd: "Jag har levt med IVO sedan 2012" Næste artikel Tonåringars recept för öppna i e-apoteken Tonåringars recept för öppna i e-apoteken