Nästan ingen nöjd med strandskyddsförslag

LANDSBYGD. Är det en halvmesyr, förenkling eller en urholkning av strandskyddet som föreslagits av Naturvårdsverket? Meningarna går isär när remissinstanserna får säga sitt.

En förändring av strandskyddet är en av de ”Frihetsreformer för landsbygden” som tillhör korten som ligger på bordet i regeringsförhandlingarna. Men vägen dit kan bli snårig. Det finns nämligen väldigt skillda meningar kring vad som denna reform skulle vara i praktiken, bland annat hos riksdagspolitikerna.

Läs mer: Oklar framtid för strandskyddet

Det finns dock ett förslag på bordet. Naturvårdsverket fick uppdraget att se över reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS, av de rödgröna 2017, och efter att ha behandlat förslaget på regeringskansliet i nästan ett år så skickades det ut på remiss i slutet av sommaren.

Regeringen tyckte dock att Naturvårdsverkets förslag var otillräckliga på en punkt, och öppnade också för att remissinstanserna skulle kunna pitcha in egna förslag på hur möjligheterna att bygga permanentbostäder skulle kunna utökas.

Översiktsplaner eller ej?

Detta har lett till flera kreativa förslag kommit in från remissinstanserna. Bland de mest vanligt förekommande är de som önskar avskaffa kravet på att särskilda LIS-områden ska ligga till grunden för att ge undantag till byggen närmre strandkanten i översiktsplanerna. Bland annat Arvidsjaur, Bengtsfors, Region Västerbotten och hela samarbetsorganisationen SKL trycker på detta.

”Att försöka förutse var intresse för byggande kan finnas i framtiden blir som ett lotteri” skriver Region Västerbotten i sitt remisssvar, där de beklagar att det tidskrävande arbetet med att ta fram en översiktsplan kan bli förjäves om det sedan visar sig att ingen ansöker om att bygga i LIS-områdena.

Läs hela artikeln på Altinget Miljö. Teckna gratis ej bindande provabonnemang här.

Forrige artikel V: Vi har den mest genomtänkta klimatpolitiken V: Vi har den mest genomtänkta klimatpolitiken Næste artikel Dansk expert: Ryssland kan inta Baltikum på ett par timmar Dansk expert: Ryssland kan inta Baltikum på ett par timmar