Myndighetsbråk kring tvångsanslutning

KRITIK. Regeringen vill att 25 myndigheter via tvång ska anslutas till Statens servicecenters tjänster. Dyrare, krångligare och sämre säkerhet är delar av kritiken från de berörda myndigheterna.

Statens servicecenter (SSC) skapades 2012 för att förmedla administrativa tjänster åt andra myndigheter. Tanken är att det ska ge effektivare statsförvaltning och mindre administrationskostnader. SSC har i en rapport slagit fast att den frivilliga anslutningen inte har genererat tillräckliga volymer. Därför vill regeringen nu tvinga 25 myndigheter att ansluta sig eller ta i mer tjänster från SSC.  

Förslaget berör två olika delar. Åtta myndigheter ska anslutas både till den elektroniska beställnings- och fakturahanteringen och de lönerelaterade tjänsterna. Ytterligare 10 myndigheter ska anslutas till fakturahanteringen och 7 enbart till de lönerelaterade tjänsterna.  

Får kritik 

Förslaget har nu varit ute på remiss och ute på de berörda myndigheterna jublas det inte åt förslaget.

– Det största problemet är att det skulle bli dyrare, säger Jenny Edström, handläggare på Folkhälsomyndigheten, till Altinget.  

Edström berättar att det i dag jobbar två personer med löneadministration på myndigheten. Genom en anslutning till SSC skulle man kunna spara in på en av dessa, den andra behövs fortfarande för att hantera underlag och kvitton. Det gör att Folkhälsomyndigheten förlorar ekonomiskt på en anslutning. 

– Kostnaden att ansluta sig överstiger en årsarbetskraft, säger Edström.  

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitik

 

Forrige artikel Starka reaktioner på nej till Kristersson Starka reaktioner på nej till Kristersson Næste artikel Danmark lovar sluta suga sand i Öresund Danmark lovar sluta suga sand i Öresund
 • Rapportera

  Göran Lundström · Kommundirektör

  Demokratiskt fattade beslut.

  Om staten vill samla verksamhet på ett ställe så är det väll ett demokratiskt fattat beslut. Förefaller som en oseriös artikel som har fokus på helt fel sak. Skriv i stället om alla småpåvar som sätter demokratin ur spel.

 • Rapportera

  mattias croneborg · Chefredaktör och ansvarig utgivare

  Det är en del i den demokratiska processen

  Hej
  Det är inte ett beslut som är fattat, utan ett förslag som har varit ute på remiss. Kritiken är alltså en del i den demokratiska processen. Beslut kommer att fattas senare i demokratisk ordning efter att regeringen tagit del av de synpunkter som den bett om att få.