Bidragsansökning - Från ord till bidragspengar


NY UTBILDNING!

Stärk din kompetens och lyckas med din bidragsansökning 

 

Det finns idag en stor flora av bidragsgivande myndigheter, fonder och stiftelser med föreningslivet som målgrupp. Tillsammans delar de ut många miljarder kronor årligen. Föreningar och organisationer kan få upp till en miljon kronor i delfinansiering, i undantagsfall ännu mer. Bara i Sverige finns det mer än 10 000 privata fonder och stiftelser med en sammanlagd förmögenhet på mer än 250 miljarder kronor.

 

Hur lyckas man som förening med sin ansökan? I denna nya utbildning kommer vi att lära ut allt som ger er som förening maximal sannolikhet att bli beviljade medel - både från myndigheter, stiftelser och fonder. Att rigga en ansökan fordrar mycket fingertoppskänsla avseende tidsanda, budskap och paketering. Det krävs stora insatser med pennan, verbalt och i handling under en längre period. Många goda idéer dör därför på vägen till skrivbordet. I denna utbildning lär du dig därför allt du behöver veta för att lyckas med din ansökan. 

 

 

Altinget i samarbete med Anders Niklasson och Offund AB kommer i höst att hålla denna unik utbildning i fondansökning, både vad gäller myndigheter, stiftelser och fonder. Syftet är dels att ge kunskaper om hur du hittar rätt och navigerar i det vidsträckta och snåriga bidragslandskapet, dels att skapa insikter kring hur du bygger en vinnande ansökan från ax till limpa. Du får kunskaper kring hur du ska förankra, tänka, agera, skriva och strukturera. Målet med utbildningen är att du med de nya färdigheterna framgångsrikt kan konkurrera på den nationella nivån om bidragsmedel.

 

 

Tid: Tisdagen den 5 april 2022, kl. 10.00-17.00 

Plats: Konferenslokaler i F7 Möten & Konferens, på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Det går även bra att delta digitalt via Zoom.  

Pris: 9.995 kr ex. moms. 

 

 

Undervisare

Anders Niklasson 

Anders Niklasson driver Offund AB, som hjälper företag och föreningar och organisationer att ansöka om offentliga bidrag. Anders har 10 års erfarenhet som handläggare vid myndighet respektive 5 års erfarenhet som konsult och har därför unika kunskaper och kontakter kring bidragsansökningar. 

 

 

Upplägg

Vår arbetsform är en växling mellan presentationer, diskussioner och praktiska övningar. Vår utbildning är inspirationsfylld och insiktsfull med träffar som ger konkreta verktyg och råd för att bli framgångsrik med att söka bidrag. 

Kursen är uppbyggd kring nio steg, där vi kombinerar presentationer, dialog och workshops med utrymme för fördjupning och praktisk träning. Vi navigerar dig runt i det svenska bidrags- och fondlandskapet, bjuder in proffs som ger "tips & tricks", och delger sådan information som inte går att läsa sig till via hemsidor och liknande. Vi zoomar in på de fallgropar och framgångsfaktorer som du behöver ta höjd för.

Efter avslutad utbildning har du ett grundrecept och en verktygslåda med arbetssätt för att navigera rätt och nå hela vägen fram med din ansökan.

 

Utbildningen tar upp följande delmoment: 

 

 

1. Inledning - Hitta rätt i bidragsdjungeln

Vilka fonder, bidrag m.m. finns det som syftar till att utveckla civilsamhälle och föreningliv? Vi belyser också tajmingen för din ansökan och andra aspekter som kan ha avgörande betydelse. Myter och sanningar. Vilka bidrags- och finansieringsmöjligheter finns? Hur hittar jag finansiering till just min verksamhet? Olika bidragtyper? När står stjärnorna rätt - när och hur ofta ska jag söka? -Kontakter med handläggare i tidigt skede. Göra jobbet själv eller anlita konsult?

 

2. Strategi, förankring och delaktighet

Vägen från idé till tangentbord går inte sällan för snabbt. För att vara kunkurrenskraftig behöver du en projektidé som är väl förankrad, sitter ihop i ett sammanhang och är genomtänkt från ax till limpa. Vi går här bland annat igenom:

 • Problemformulering och fokusfråga
 • Föreningen, omvärlden, närvärlden och myndigheters krav/riktlinjer
 • Perspektiv. Vem ska vara subjektet i centrum?
 • Förankring, delaktighet, och insamling av ”bevis”
 • "Impact-kedja"
 • Positioneringen i det större pusslet

 

3. Sätta strukturen, målsättningar mm

Du har nu fått alla byggstenar till en slagkraftig ansökan på plats, men det återstår att strukturera dem och bryta ned dem på detalj nivå. De flesta fonder, stiftelser mm har någon form av ansökningsforumlär som ska användas. I den här delen går vi igenom de olika delarna som brukar ingå i en större bidragsansökan.

 • Sammanfattning
 • Bakgrund och problembeskrivning
 • Metod -Syfte och mål
 • Målgrupp
 • Aktiviteter
 • Lösning, leveranser, resultat och effekter
 • Projektorganisation

 

4. En vinnande konstellation

En relevant konstellation tar dig från sär- till allmänintresse. I den här delen fokuserar vi på samarbetspartners och samverkan som blivit en allt mer avgörande faktor.

 • Hur bygger vi vårt team?
 • Vad går andra igång på som vill samma sak?
 • Aktörsanalys. Vem är det naturliga loket och vilka vagnar behöver vara med?
 • Den oväntade konstellationen!
 • Rådighet, kapacitet och trovärdighet
 • Vem är lämpligast att projektleda och representera?

 

5. Skriva på ett vinnande sätt

I den här delen tittar vi närmare på skrivhantverket. Hur skriver du för att din ansökan ska vara oemotståndlig, nå fram och sticka ut ur mängden, och vad behöver handläggaren veta för att kunna ta ställning? I den här delen tar vi bland annat upp:

 • Hur mycket ska jag skriva? ”Nice to know and need to know”
 • De gamla grekiska reglerna -Storybuilding och grepp från journalistiken
 • Ton och anslag
 • Skrivkrampen attackerar –vad gör jag?
 • Inledning/pitch
 • Floskel och- upprepningsfällan

 

6. Träffa rätt med budgeten

En budget som inte är i balans riskerar sänka din ansökan. I den här delen fokuserar vi på hur du bygger och justerar budgeten så den ligger i linje med syfte och möter myndigheters krav och riktlinjer och uppfattas trovärdig.

 • Vad tar vi avstamp i från?
 • Girig, snål eller mitt i mellan?
 • Vikten av att vara specifik
 • Skrivna och/eller oskrivna regler

 

7. Handläggardialogen

Din ansökan är nu inlämnad till myndigheten och avgörandets stund närmar sig. I den här delen ger vi en inblick i hur dialogen med handläggare och kompletterande frågor hanteras för att du ska nå hela vägen.

 • Din ansökan en del av handäggarens arbetsmiljö
 • Skapa möjlighet för handläggare att agera
 • Biases och perceptionspsykologi
 • En kaffekopp kan göra skillnad
 • Vikten av förberedelser
 • Hur agerar jag när myndigheten tar kontakt?
 • Att regissera en påverkanskampanj

 

8. Projektredovisning

Ditt projekt är inte i mål förrän du slutredovisat till din finansiär. Denna fas är tyvärr ofta nedprioriterad – ”allt är ju redan gjort”. En väl genomförd projektredovisning skapar ordning och lärande i din egen organisation, men den bygger också trovärdighet till ditt projekt/organisation - du kommer vara välkommen att åter söka medel längre fram.

 • Hur dokumenterar vi vårt projekt.
 • Hur skapas ordning och reda?
 • Hur redovisar du ditt projekt och visar att målen uppfyllts?
 • Uppföljning och utvärdering 

 

9. Avslutning - Nio fällor och framgångsfaktorer:

 • Akta dig för att få politisk färg
 • Betydelsen av en eller flera ”critical friends”
 • Att spela ”det är synd om mig kortet”
 • En vän i nöd – den svenska offentlighetsprincipen

 

 

 

Praktisk information


Utbildningen består av ett kurstillfälle, en heldag,  där du lär dig allt om hur du framgångsrikt söker både offentliga och privata medel till din verksamhet. Fika och gemensam lunch serveras. Vi vidtar självklart alla försiktighetsåtgärder för att minska eventuell smittspridning av covid-19. Avstånd mellan deltagarna brukas och handsprit kommer att finnas i lokalerna.

Bidragsansökning - Från ord till bidragspengar

 

Vi erbjuder en utbildning där du lär dig allt om: 

 

 • Hur du skriver din ansökan  
 • En vinnande projektbeskrivning 
 • Bidragsanalys/koll på utbudet 
 • Hur du gör relevant reserach 
 • Hur du redovisar ditt projekt m.m. 

 

Målgrupp: 

 

 • Föreningar (T.ex inom kultur, idrott, integration, undervisning, miljö)
 • Kommuner
 • Företag 
 • Studieförbund
 • Riks- och länsorganisationer

 

ANMÄLAN: 

 

Fyll i formuläret nedan för att säkra Din plats nu - eller kontakta kursansvarige Isabella Järnstad för personlig vägledning på isabella@altinget.se eller tel. 0735-29 83 59. Välkommen!

 

Registrering

Faktureringsadress

Fyll i om faktureringsadressen är annorlunda