Isabella Järnstad

Biträdande chef, Arena Sverige: Nätverk, Utbildning och Events

Jag har jobbat på Altinget sedan i början av 2019, på vår avdelning för nätverk, utbildning och events; Arena Sverige. Här är jag idag biträdande chef. Innan dess arbetade jag på Regeringskansliet i ett och ett halvt år - först på Statsrådsberedningen, kansliet för samordning av EU-frågor, där jag sysslade med regeringens EU-delatighetsarbete - och därefter på internationella sekretariatet vid Miljö- och energidepartementet där jag jobbade administrativt samt med statsrådens internationella aktiviteter och resebokning och program åt Sveriges klimatambassadör. 

Jag är innehållsansvarig för nätverk och utbildning samt utvecklar nya produkter. 

Jag har två kandidatexamina; i statsvetenskap respektive internationella relationer från Stockholms universitet samt en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. 

Jag bor i Stockholm, i ett eget friliggande townhouse anno 1880. Intressen är bland andra inredning, resa, arkitektur, historia, museibesök, klassisk musik samt alla former av livsbejakande aktiviteter. 

Kontakt:
Telefon: +460735298359
Mobil: +460739457983
isabella@altinget.se
Altinget