Topplista: Arbetsmarknadsdebatt 2020

TOPPLISTA. Minimilöner, arbetsmiljö och coronaåtgärder gick hem hos Altinget Arbetsmarknads läsare. Mest läst blev Kommunals debatt om att skolassistenter har otydliga yrkesroller. Läs hela tio-i-topp-listan.

1. Kommunal: Anställda utnyttjas som skolans alltiallo – tydlighet krävs

Elevassistenter, lärarassistenter och fritidsledare har för otydliga yrkesroller. Det bidrar till en ohållbar arbetsbelastning. Läget förvärras av ett utbrett missbruk av otrygga anställningar, skriver Lisa Bondesson och Sofia Lindqvist, Kommunal.

2. SD: "Löntagarnas liv och hälsa står över politiskt käbbel"

Det gångna riksdagsåret har bjudit på ett politiskt skådespel utan dess like. Till skillnad från andra partier har Sverigedemokraterna inte låst sig fast i omöjliga samarbeten. Vi står fria att arbeta för löntagarnas bästa, skriver Magnus Persson (SD).

3. LO, PTK och Svenskt näringsliv: Sverige har inget undantag från direktivet

Sveriges arbetsmarknadsmodell påverkas i mycket hög grad av förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner. Vi förväntar oss nu att regeringen och riksdagen mobiliserar alla resurser för att hindra att direktivet antas, skriver LO, PTK och Svenskt näringsliv.

4. V: Brister inom Samhall måste tas på allvar

Att andelen olyckor som leder till sjukskrivning är mer än dubbelt så hög på Samhall som på resten av arbetsmarknaden måste följas upp av regeringen. Det skriver Ali Esbati (V).

5. Debatt: Återställ rotavdraget – en effektiv lösning

Finansminister Magdalena Andersson (S) måste ta tillvara de verktyg som finns för att undvika en allt för djup och långvarig recession. Återställ rotavdraget till 50 procent nu. Det skriver flera branschorganisationer inom bygg- och installationssektorn.

6. "Landets småföretagare kräver att undantaget tas bort från förslaget"

Införandet av korttidspermittering är bra men det märkliga undantaget i förslaget, att anställda som tillhör arbetsgivarens familj ej är stödberättigade, måste tas bort. Det skriver Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas riksförbund.

7. "Uppvärdera yrkeserfarenheten hos tandsköterskor"

Pandemin visar hur viktigt det är med hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket. Det skriver Vision, Unionen och STF som menar att vårdgivare nu måste uppvärdera yrkeserfarenheten.

8. Debatt: Regeringens åtta krispaket visar på bristande kompetens

Regeringen borde ha tagit in sakkunskap när stödpaketen utformades. Hade de utarbetat ett stöd tillsammans med näringslivet hade stödet sett helt annorlunda ut, skriver ekonomen Håkan Gergils.

9. LRF: Löneutjämning kan ge färre permitterade hemma

Coronakrisen innebär att flera tusen personer blivit av med jobb. Inför ett statligt löneutjämningsbidrag för de gröna näringarna, så att de från högbetalande branscher ser ett alternativ till att stanna hemma med 100 procent bidrag, skriver Palle Borgström, LRF.

10. Debatt: Vi behöver nya idéer för ekonomin efter pandemin

Pandemin sätter djupa spår och ekonomin kommer att förändras i grunden. Sveriges måste ta sig an ett uppdämt reformbehov och formulera en tillväxtpolitik som är proaktiv, skriver två forskningsledare vid Entreprenörskapsforum.

Forrige artikel Altinget Arbetsmarknad tar jullov Altinget Arbetsmarknad tar jullov Næste artikel Skolpersonal allt mer pressad – Skolpersonal allt mer pressad – "Kan inte utesluta krislägesavtalet"
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.