"Landets småföretagare kräver att undantaget tas bort från förslaget"

DEBATT. Införandet av korttidspermittering är bra men det märkliga undantaget i förslaget, att anställda som tillhör arbetsgivarens familj ej är stödberättigade, måste tas bort. Det skriver Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas riksförbund.

Peter Thörn
Förbundsordförande, Småföretagarnas riksförbund


Corona slår nu stenhårt på hela samhället och en grupp som både i Sverige och andra länder drabbas väldigt hårt är den breda och samhällsbyggande basen som finns i landets småföretagare.

Konkursvågen har nu börjat

Väldigt många småföretag är helt beroende av lokala marknader och personlig interaktion för att sälja eller leverera sina tjänster eller produkter och detta har tvärstannat den senaste veckan efter onsdagens regeringsbeslut.

Småföretagarnas riksförbund har handen på småföretagarpulsen och vi kan tala om för landets ledning att konkursvågen har nu börjat: dagligen pratar vi med medlemmar som har eller planerar sätta företaget i konkurs.

Oklara besked

Ett bra initiativ från myndigheterna är påskyndandet av införande av korttidspermittering, som gör det möjligt för företagen att dra ner på kostnader och kapacitet utan att medarbetarnas privatekonomi slås i spillror.

Modellen med 20-40-60 procents arbetsreduktion är enkel att förstå och införandet med möjlighet att söka retroaktivt från 16 mars, även om det inte går att ansöka förrän 7 april, är bra. Men ännu vet ingen när man sedan får besked eller några pengar från staten.

"Vänligen förklara"

Men varför vill regeringen att familjeföretagare ska gå i konkurs. Tyvärr måste vi belysa att det finns ett synnerligen märkligt undantag i det givna förslaget. Vi citerar Tillväxtverkets hemsida:

  • "Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Detta inkluderar också ägare."

Detta betyder alltså att de som satsat och riskerar mest, de som står med de personliga riskerna inte ska kunna få stöd. Detta läggs utöver den enorma psykiska pressen det innebär att driva företagen genom dessa tider. Och det är inte de personer som startat bolagen som ska drabbas, utan även deras familjer måste tydligen straffas?

Kan någon som står bakom förslaget vänligen förklara för landets småföretagare och deras familjer varför detta är logiskt eller affärsmässigt motiverat?

Finns inbyggt skydd

Om undantaget finns för att de som tagit fram förslaget har den omoderna och ogrundade åsikten att risken är att just småföretagare skulle missbruka denna räddningsplanka genom att anställa familj för att direkt permittera så finns redan ett inbyggt skydd mot det eftersom man måste varit anställa i minst 3 månader för att vara berättigad till stöd.

Landets småföretagare kräver att detta undantag omedelbart tas bort från förslaget.

Småföretagarnas riksförbund uppmanar alla som inser det orimliga och orättvisa i detta undantag att höja rösten – detta måste ändras.

Forrige artikel Fi: Stimulera ekonomin – anta nödpaket för låginkomsttagare Fi: Stimulera ekonomin – anta nödpaket för låginkomsttagare Næste artikel Debatt: Krävs en räddningsaktion för branschen – annars tystnar Sverige Debatt: Krävs en räddningsaktion för branschen – annars tystnar Sverige
Machokulturen inom byggbranschen hindrar utveckling

Machokulturen inom byggbranschen hindrar utveckling

JÄMSTÄLLDHET. Under de senaste åren har medvetenheten om jämställdhet bland cheferna inom byggbranschen ökat dramatiskt. Dock uppfattar kvinnorna arbetsklimatet som betydligt sämre än männen. Det visar en ny rapport från Byggcheferna.

Tobias Baudin: Undersköterskor och vårdbiträden går först

Tobias Baudin: Undersköterskor och vårdbiträden går först

INTERVJU. Äldreomsorgen får medvind när regeringen miljardsatsar på äldreomsorgen. Kommunals ordförande Tobias Baudin vill höja statusen på äldreomsorgen med bättre löner och villkor. Att tala svenska är en förutsättning för självständigt arbete, menar han.