"Uppvärdera yrkeserfarenheten hos tandsköterskor"

DEBATT. Pandemin visar hur viktigt det är med hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket. Det skriver Vision, Unionen och STF som menar att vårdgivare nu måste uppvärdera yrkeserfarenheten.

Veronica Magnusson
Förbundsordförande, Vision
Marie Udén
Förbundsordförande, Svenska tandsköterskeförbundet (STF)
Martin Linder
Förbundsordförande, Unionen


Tandsköterskor spelar en viktig roll för att du ska känna dig trygg i tandläkarstolen. Covid-19-pandemin har tydligt visat hur betydelsefull yrkesgruppen är för smittskydd och god vårdhygien. Vision, Unionen och Svenska tandsköterskeförbundet (STF) företräder tillsammans över 7 000 tandsköterskor i offentlig och privat tandvård. Vi uppmanar vårdgivare: Uppvärdera yrkeserfarenheten hos tandsköterskor.

Rätt till trygg arbetsmiljö

Nu har din tandläkarmottagning kanske tvingats stänga. Men tandsköterskor har jobbat hårt för att hindra spridningen av covid-19. Trots stora risker att själva bli smittade har tandsköterskor hjälpts åt för skapa skarpare hygienrutiner och att hålla många verksamheter öppna. Arbetsinsatsen har varit viktig, men tandsköterskor får ofta bära sin egen och patienters oro alltför ensamma.

Riskerna för smittspridning måste minimeras också för de som jobbar i tandvården – anställda måste ha en trygg arbetsmiljö.

Behövs välutbildade proffs

Trygghet för patienter och för anställda i tandvården hänger nära samman. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) granskade 130 klagomål inom tandvården år 2019. Myndigheten framlade kritik i 60 procent av fallen. Hela 27 procent av de granskade mottagningarna samma år fick anmärkningar för bristande hygienrutiner.

Det behövs en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket. I dag är utbildningen en 1,5-årig eftergymnasial utbildning och mycket tyder på att utbildningskraven snarast kommer att öka. Tandsköterskor har ofta delegerade uppgifter från tandläkare, till exempel att ge bedövning, ta röntgenbilder och göra fyllningar.

Arbetssättet skiljer sig åt beroende på erfarenhet och utbildning. Det som förenar är dock att det är ett yrke som behöver utföras av välutbildade proffs.

Snabbutbildningar oroar

Vision, Unionen och STF vill:

  • Att vårdgivare i tandvården tar sitt arbetsmiljöansvar fullt ut för att skydda både anställda och patienter.
  • Att lönespridningen ökar för tandsköterskor. Yrkeserfarenhet måste löna sig mer.
  • Att tandsköterskans roll uppvärderas. Yrkes- och specialistutbildningar måste hålla hög kvalitet och granskas regelbundet.

Pandemin visar hur viktigt det är med en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket. Vision, Unionen och STF ser med oro på försöken att snabbutbilda till yrket. Tandsköterskor behöver utbildning och en trygg arbetsmiljö.

Forrige artikel Fi: Stärk utländska arbetares rättigheter i Sverige Fi: Stärk utländska arbetares rättigheter i Sverige Næste artikel Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner Ledarna: Stoppa direktivet om minimilöner
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.