Lågutbildad vårdpersonal vägrades skyddsutrustning

ARBETSMILJÖ. Arbetsgivare svek både personal och äldre på många äldreboenden under första hälften av coronapandemin, visar en ny rapport. Lågutbildade biträden och lokalvårdare har systematiskt nekats skyddsutrustning som istället gått till välutbildade kollegor.

Under coronapandemin har det i media regelbundet larmats om pressade arbetssituationer och osäkert smittskydd inifrån äldreboenden, sjukvård och hemtjänst.

Enligt en ny rapport Arena Idé som bygger på statistik från våren var 90 procent av de som avlidit till följd av covid-19 70 år eller äldre. Hälften av de avlidna bodde på äldreboende och en fjärdedel av dem hade hemtjänst. Siffrorna är från den första vågen, bara några veckor efter det att fackförbundet Kommunal larmat om bristen på skyddsutrustning.

Enligt Lisa Pelling, utredningschef vid Arena Idé hade dödstalen kunnat vara markant lägre om larmen tagit på allvar.

Login