Debatt

KDU: Den kommunala utjämningsskatten kompenserar slösaktiga kommuner

Det kommunala utjämningssystemet motverkar sitt syfte och leder till stora nedskärningar i kommuner med välordnad ekonomi. Det skriver Carl Olehäll, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

”Den största bidragstagaren är Malmö stad, en kommun som har satt i system att leva över sina tillgångar och slösa med skattepengar.”, skriver debattören.
”Den största bidragstagaren är Malmö stad, en kommun som har satt i system att leva över sina tillgångar och slösa med skattepengar.”, skriver debattören.Foto: KDU/Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Oavsett var i landet vi bor, så har vi alla behov av samma grundläggande service: bra bostäder, utbildning med hög kvalitet, social trygghet och fungerande infrastruktur. Men det system som skulle säkerställa en god välfärd i hela landet har blivit ett hot mot densamma. Om vi menar allvar med att hela Sverige ska leva, så måste det kommunala utjämningssystemet göras om i grunden.

De som sköter sig förlorar

Utjämningssystemet är en viktig förklaring till att många kommuner misslyckas med sina kärnuppgifter. 

Offentlig inkomstutjämning mellan kommuner är en nödvändighet för att förebygga sociala motsättningar och utanförskap. Grundtanken med det nuvarande systemet är att glesbygdskommuner med litet skatteunderlag ska kunna ta del av omfördelningen för att på så vis kunna finansiera sina kärnuppgifter.

Verkligheten i dag är en annan. Det nuvarande systemet slår urskillningslöst mot många kommuner ute i landet. Förlorarna finns såväl i våra storstadsregioner som i glesbygd.

I dag får en kommun där skatteintäkterna ökar bara behålla omkring fem procent av dessa intäkter. Resten fördelas på andra kommuner. Kommuner som sköter sig, som har ordning och reda i de offentliga finanserna, som har ett gott företagsklimat, som prioriterar en snabb handläggning av tillstånd och som är restriktiva med sina försörjningsstöd, får se överskottet ätas upp av andra kommuner, som missköter sin ekonomi.

Tillväxtfientligt system

Den största bidragstagaren är Malmö stad, en kommun som har satt i system att leva över sina tillgångar och slösa med skattepengar.

Oförutsägbarheten i systemet gör att många kommuner tvingas till drastiska åtgärder med kort varsel. Skolor läggs ner. Äldreboenden drar ner på personal. Nedskärningar inom välfärden och kraftiga skattehöjningar – åtgärder som orsakar kommunerna och dess invånare stor skada – blir konsekvenserna för kommuner som förvaltat sitt pund väl. Detta är oacceptabelt.

Utjämningssystemet är en viktig förklaring till att många kommuner misslyckas med sina kärnuppgifter. Genom att kompensera kommuner som agerar dåligt och ta från kommuner som agerar ansvarsfullt undergräver systemet kommunpolitikernas incitament att ta ansvar. Systemet är direkt tillväxtfientligt.

”Skydda självbestämmandet”

KDU anser att den kommunala utjämningsskatten ska avskaffas och att staten i stället ska stå för denna utjämning; detta för att skydda det kommunala självbestämmandet. Utjämningen måste vara utformad så att tillväxt, effektivitet och arbete lönar sig, med en förankring som säkerställer att ingen del i landet finner sig missgynnad på någon annans bekostnad. För att vi ska nå dit föreslår vi att transfereringen av kommunala medel genom utjämningssystemet successivt ska minska, för att på sikt upphöra helt.

En sund regionalpolitik kräver friska tag. Det är därför KDU arbetar hårt för att avskaffa landstingen, sänka skatten på drivmedel, stärka äganderätten av skog, underlätta för småföretag, avskaffa flygskatten, och, precis som nämnts ovan, avskaffa den kommunala utjämningsskatten.

Det handlar om att låta människor skörda frukten av sitt eget arbete. Hela Sverige ska leva. Nu är det dags att omsätta detta ledord i praktisk handling.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00