Gröna arbetsgivare: KD:s förslag slår hårt mot branschen

SLUTREPLIK. KD vill värna arbetskraftsinvandringen till de gröna näringarna, men partiets förslag om en hårdare reglering kommer att göra det ännu svårare för branschen att hitta arbetskraft. Det skriver Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad.

Lena-Liisa Tengblad
Vd, Gröna arbetsgivare
 
Gröna arbetsgivare välkomnar Kristdemokraternas tydliggörande att arbetskraftsinvandringen till de gröna näringarna ska värnas, men vi har svårt att se hur den hårdare reglering som KD föreslagit inte skulle drabba våra medlemsföretag.
 

Begränsat regelverk

Regelverket som omfattar säsongsanställningar och utländsk arbetskraft är begränsande om man jämför med de regler som gäller för tillsvidareanställda. Branschen omfattas av ett utökat regelverk och mer omfattande dokumentation, exempelvis garanterade framtida löneutbetalningar och skattekontoutdrag, redan vid ansökningstillfället hos Migrationsverket. Detta borde vara mer än tillräckligt.

En näringsprövning skulle resultera i att en bransch som i dag har svårt att hitta arbetskraft får det ännu svårare, och kanske inte kommer kunna plantera de plantor och röja den skog som är så viktigt för den svenska basindustrin och välståndet.

Ytterligare exempel på begränsning är den svenska implementeringen av säsongsdirektivet på sex månader jämfört med EU:s nio månader, samt att säsongsanställningar inte omfattas av Migrationsverkets certifiering som ger en snabbare handläggning.

Både felaktigt och märkligt

Att prata om lågkvalificerade jobb blir felaktigt, det kanske inte krävs långa högskoleutbildningar, men det kräver en vilja och faktiskt förmåga att jobba i skogen. Det kanske märkligaste i förslaget är när man pratar om att lågavlönad arbetskraft inte är samhällsekonomiskt rimlig.

Snittlönen i skogen var drygt 28 000 kronor under 2019 – det är en lön som med råge täcker levnadskostnaderna för de anställda. 35 000 kronor är ett märkligt högt krav, som ligger högt över kollektivavtalens lönenivåer i de flesta branscher, och som inte har någon annan funktion än att exkludera branscher. Däribland vår.

"Allt börjar i skogen"

Våra arbetsgivare ger kollektivavtalade löner och villkor. Den utländska arbetskraften jobbar här under en begränsad tid, betalar skatt och åker sedan hem. Har vi tur kan samma duktiga personer komma tillbaka året efter, för de behövs. Det är de som planterar, röjer och avverkar råvaran till Sveriges basindustri.

Utan planterad gran och tall skulle vi inte ha ett exportvärde av papper, massa och sågade trävaror på 145 miljarder kronor. Skogsindustrin svarar för 9–12 procent av svensk industris totala sysselsättning, omsättning, export och förädlingsvärde – och allt börjar i skogen.

Riskerar att tacka nej

Det finns ingen motsättning i att anställa arbetskraft lokalt, men dessvärre saknas det ofta arbetskraft på de orter där arbetet ska utföras. Det finns redan reglerat att alla tjänster måste annonseras i Sverige, men det kommer väldigt få ansökningar.

Att det finns arbetssökande i Stockholm och Göteborg hjälper inte ett planteringsföretag i Västerbotten eller Småland. Företagen riskerar att tacka nej till uppdrag för att osäkerheten är för stor om huruvida man har tillgång till arbetskraft när jobbet ska påbörjas.

Skulle vara förödande

Förslag som omfattar ett lönegolv på 35 000 och en näringsprövning skulle vara förödande för alla duktiga skogsentreprenörer i Sverige. I förlängningen skulle det också vara förödande för den svenska basindustrin, svensk export och den gröna omställningen.

Forrige artikel Fores: Samla en majoritet bakom Af-reformen Fores: Samla en majoritet bakom Af-reformen Næste artikel Saco studentråd: Kommuner måste börja rekrytera studenter Saco studentråd: Kommuner måste börja rekrytera studenter
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.