KD: Höj lönegolvet för arbetskraftsinvandring

REPLIK. Det är orimligt att ha vidöppna dörrar för lågkvalificerad och lågavlönad arbetskraft med en egen hög strukturell arbetslöshet. Utländska säsongsarbetare är dock fortsatt viktiga för Sverige, skriver Hans Eklind (KD).

Hans Eklind (KD)
Riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson


Branchorganisationen Grön arbetsgivare uttrycker i en debattartikel sin oro för att förändringar inom regelverket för arbetskraftsinvandringen kan medföra svårigheter för skogsbruket att anställa säsongsanställda från andra länder.

En sådan utveckling vill vi kristdemokrater inte vara med och bidra till. Tvärtom, vi är tydliga med att denna arbetskraft är nödvändig och ska därför värnas i det kommande arbetet med att utforma en arbetskraftsinvandring som stävjar fusk och utnyttjande.

Lösningar

Kristdemokraterna har tre punkter som vi menar är viktiga om vi på allvar vill ta itu med missbruk och utnyttjande som vi i dag vet är en del av arbetskraftsinvandringen:

  • Ett lönegolv på 35 000 kronor för fri arbetskraftsinvandring, det ska vara enkelt och snabbt att rekrytera experter utomlands.
  • Ventiler för bristyrken där lönen inte behöver nå upp till 35 000 kronor.
  • Stopp för spårbyten.

Utan utrikes rekrytering

Tolv år efter den reform som fattades 2008 står det klar att systemet missbrukas och är i behov av förändringar.

Vi ser i dag att den arbetskraftsinvandring som ökat mest, och som fortsatt dominerar, är den lågkvalificerade. I kombination med generösa regler för anhöriga (såsom rätt till försörjningsstöd) leder det till att arbetskraftsinvandringen kan bli en nettoförlust.

Samtidigt har det inhemska utanförskapet ökat, varför kompetensförsörjningen till lågkvalificerade arbeten torde kunna garanteras även utan utrikes rekrytering.

Även låga skatteintäkter

Vi menar att det är orimligt att ha vidöppna dörrar för lågkvalificerad och lågavlönad arbetskraft när vi har en egen arbetslöshet på 7,4 procent, varav nästan hälften är långtidsarbetslösa.

Det är heller inte samhällsekonomiskt rimligt eftersom skatteintäkterna från dessa jobb är låga i förhållande till den välfärdsservice som arbetskraftsinvandrare har rätt till.

Ett lämpligt lönegolv

Det enklaste sättet att komma tillrätta med fusk och utnyttjande, undanträngning av invånare i utanförskap, den ekonomiska obalansen och kompetensutvisningarna – på samma gång – är att väsentligt höja lönegolvet för arbetskraftsinvandring (i dag 13 000 kronor per månad).

Vi har valt att lägga lönegolvet runt den svenska snittlönen, 35 000 kronor per månad, för att kunna garantera en ekonomiskt uthållig arbetskraftsinvandring som inte uppmuntrar till fusk och utnyttjande. Ett lönegolv som inte skapar undanträngningseffekter för våra egna arbetslösa invånare. Med löner ovanför lönegolvet vill vi se en fri arbetskraftsinvandringen och lösa problemet med kompetensutvisningar.

Lönegolvet ligger en bra bit under många andra länder och ger oss därför en konkurrensfördel i kampen om att snabbt och enkelt kunna rekrytera experter utomlands.

"Fackförbunden ges inget veto"

För arbeten som ger mindre än 35 000 kronor per månad ska däremot en näringsprövning göras, för att etablera att det handlar om faktiska bristyrken. Hit hör säsongsarbeten samt vissa vårdyrken, såsom sjuksköterska och undersköterska. Näringsprövningen ska göras av relevanta myndigheter och fackförbunden ges inget veto.

KD fortsatt positiva

Vi vill se en arbetskraftsinvandring som är lönsam för både den enskilda människan, företag och samhälle. Att låta svenska skattebetalare stå för kostnaden när lågavlönad arbetskraft hämtas hit till Sverige från andra sidan jordklotet samtidigt som vi har egna arbetslösa som är arbetsföra och kan ta dessa jobb är de fullgoda skäl för förändringar av dagens regelverk.

Om vi dessutom adderar de fruktansvärda exemplen på hur människor utnyttjas och det faktum att det missbrukas för att kringgå svensk asyllagstiftning framstår skyndsamma förändringar som ett måste.

De åtgärder som vi fört fram ovan ska dock inte drabba skogen och skogsbruket. Kristdemokraterna är fortsatt positiva till arbetskraftsinvandring och vet att Sverige behöver den.

Forrige artikel Installatörsföretagen: Vi vill gå längre än regeringen Installatörsföretagen: Vi vill gå längre än regeringen Næste artikel Fores: Samla en majoritet bakom Af-reformen Fores: Samla en majoritet bakom Af-reformen
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.