Sven Stafström

Foto: Kristian Pohl

Generaldirektör för Vetenskapsrådet

Utbildning: Tekn.dr i fysik (Linköpings uni. 1985)

Född 18 juli 1957, Köping

Hemsida

Artiklar om Sven Stafström

Tydligare rollfördelning mellan lärosäten

FORSKNING. Regeringen bör verka för en ökad specialisering vid högskolor och universitet. Det skulle gynna både forskning och högre utbildning anser Vetenskapsrådets Sven Stafström.

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang