Toppnamn ska utse nya styrelser för universitet och högskolor

Flera generaldirektörer, landshövdingar och rektorer har fått i uppdrag att nominera nästa periods styrelser till Sveriges universitet och högskolor. 

Foto: Anders Wiklund/SCANPIX, Thomas Carlgren, Elisabeth Ohlson, Johanna Hanno, Fredrik Sandberg/TT
Rebecka Prahl

Två nomineringspersoner för varje lärosäte får i uppgift att ta fram förslag på externa styrelseledamöter samt ordförande vid lärosätena för en period på tre år. 

Totalt är det 54 nomineringspersoner för 27 universitet och högskolor. Förslagen till ledamöter ska lämnas till regeringen senast den 31 januari 2023.

Hela listan:

Uppsala universitet

 • Överdirektören Anita Johansson (sammankallande)
 • Professor Dan Andersson

Lunds universitet

 • Landshövdingen Maria Arnholm (sammankallande)
 • Professor Magnus Henrekson

Göteborgs universitet

 • Generaldirektören Ingrid Petersson (sammankallande)
 • F.d. landshövdingen Anders Danielsson

Stockholms universitet

 • F.d. generaldirektören Sven Stafström (sammankallande)
 • Professor emeritus Karin Helander

Umeå universitet

 • Landshövdingen Helene Hellmark Knutsson (sammankallande)
 • F.d. rektorn Göran Sandberg

Linköpings universitet

 • Generaldirektören Per Ängquist (sammankallande)
 • Professor emeritus Karin Fälth Magnusson

Karolinska institutet

 • F.d. generaldirektören Yvonne Gustafsson (sammankallande)
 • Professor Staffan Normark

Kungl. Tekniska högskolan

 • F.d. rektorn Torbjörn von Schantz (sammankallande)
 • Professor Eva Malmström Jonsson

Luleå tekniska universitet

 • Professor emeritus Jan-Eric Sundgren (sammankallande)
 • F.d. rektorn Pam Fredman

Karlstads universitet

 • Styrelseordföranden Sture Nordh (sammankallande)
 • Professor emeritus Margaretha Fahlgren

Linnéuniversitetet

 • Styrelseordföranden Lena Ek (sammankallande)
 • Seniorprofessorn Bo Bergbäck

Örebro universitet

 • F.d. statssekreteraren Agneta Bladh (sammankallande)
 • F.d. rektorn Jens Schollin

Malmö universitet

 • F.d. generaldirektören Ethel Forsberg (sammankallande)
 • Professor Tapio Salonen

Mälardalens universitet

 • Verkställande direktören Pia Sandvik (sammankallande)
 • F.d. rektorn Paul Pettersson

Försvarshögskolan

 • F.d. universitetskanslern Lars Haikola (sammankallande)
 • Konteramiral Ewa Skoog Haslum

Gymnastik- och idrottshögskolan

 • Ordföranden Karin Mattsson (sammankallande)
 • Styrelsearbetaren Hans von Uthman

Högskolan i Borås

 • F.d. statssekreteraren Amelie von Zweigbergk (sammankallande)
 • Verkställande direktören Mikael Rosendahl

Högskolan Dalarna

 • Landshövdingen Ylva Thörn (sammankallande)
 • Rektorsrådet Jörgen Tholin

Högskolan i Gävle

 • Rådsdirektören Ann Fust (sammankallande)
 • Styrelseordföranden Arnfinn Fredriksson

Högskolan i Halmstad

 • Riksåklagare Petra Lundh (sammankallande)
 • F.d. rektorn Romulo Enmark

Högskolan Kristianstad

 • Seniore rådgivaren Magnus Wallerå (sammankallande)
 • F.d. vicerektorn Lena Persson

Högskolan Väst

 • F.d. statssekreteraren Peter Honeth (sammankallande)
 • Styrelseordföranden Eva Ericsson

Konstfack

 • Generaldirektören Olivia Wigzell (sammankallande)
 • Konsthallschefen Mats Stjernstedt

Kungl. Konsthögskolan

 • Överintendenten Joakim Malmström (sammankallande)
 • F.d. vice museichefen Ann-Sofi Noring

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

 • Generaldirektören Annelie Roswall Ljunggren (sammankallande)
 • Verkställande direktören Stefan Forsberg

Stockholms konstnärliga högskola

 • F.d. rektorn Romulo Enmark (sammankallande)
 • Rådsdirektören Ann Fust

Södertörns högskola

 • F.d. generaldirektören Charlotte Brogren (sammankallande)
 • F.d. rektorn Björn Brorström
Nämnda personer

Peter Honeth

Tidigare statssekreterare Utbildningsdepartementet
jur.kand (Stockholms uni. 1975)

Olivia Wigzell

Generaldirektör Socialstyrelsen, utredare Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner, styrelseordförande Malmö universitet
Fil. kand. (Stockholms och Uppsala uni.)

Ingrid Petersson

Särskild utredare En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering
Ekon. kand i företagsekonomi (Uppsala uni., 1982)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00