Olivia Wigzell (58)

Generaldirektör Socialstyrelsen och utredare Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner
Utbildning: Fil. kand. (Stockholms och Uppsala uni.)
Födelseort: Bromma, Stockholm

11 januari 1964 Icon / Social / Twitter