Debatt

Bristerna som tillåtits inom vården och omsorgen måste åtgärdas

Olivia Wigzell och Louise Andersson skriver att de gärna samarbetar och tar vara på våra kunskaper i utredningen om en särskild äldreomsorgslag. Vi lovar att fokusera på att höja ambitionsnivån i äldreomsorgen och säkra äldres rätt till goda levnadsförhållanden, skriver Vision och Pensionärernas riksorganisation i en slutreplik.

”De sedan länge kända bristerna som tillåtits att finnas inom vården och omsorgen om äldre, och som inte minst Coronakommissionen har pekat ut, måste åtgärdas.”
”De sedan länge kända bristerna som tillåtits att finnas inom vården och omsorgen om äldre, och som inte minst Coronakommissionen har pekat ut, måste åtgärdas.”Foto: Henrik Montgomery/TT
Christina Tallberg
Veronica Magnusson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I repliken på vår gemensamma debattartikel lyfter utredare Olivia Wigzell och huvudsekreterare Louise Andersson flera viktiga utgångspunkter för utredningen om att införa en särskild äldreomsorgslag. Likvärdigheten är en sådan fråga. Oavsett var du bor i landet ska äldres behov stå i centrum, menar vi, och insatserna ska präglas av delaktighet och självbestämmande.

Läs också

En annan angelägenhet handlar om att ha en personcentrerad vård och omsorg. Äldreomsorgen ska som vi ser det tillgodose såväl medicinska- som omsorgsbehov, som att ge äldre ett aktivt och meningsfullt liv tillsammans med andra.

Bristerna måste åtgärdas

Den absolut viktigaste frågan handlar dock för vår del om en generell ambitionshöjning inom äldreomsorgen. De sedan länge kända bristerna som tillåtits att finnas inom vården och omsorgen om äldre, och som inte minst Coronakommissionen har pekat ut, måste åtgärdas. Såväl styrning som resurstilldelning måste stärkas.

Att personalen inom äldreomsorgen får bättre arbetsvillkor i form av utbildning och bättre anställningsvillkor är också mycket brådskande och ett effektivt sätt att höja kvaliteten.

Goda levnadsförhållanden

I dag är socialtjänstlagen formulerad som så att man genom insatser från socialtjänsten ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Vision och PRO menar att ett värdigt liv och välbefinnande inte kan tillförsäkras med annat än att äldreomsorgens insatser ska tillförsäkra goda levnadsförhållanden. Det lovar vi våra medlemmar att upprepa ända tills vi kommit i mål med en sådan förändring.

Läs tidigare inlägg i debatten

Utredning: Vi vill arbeta inkluderande för en likvärdig äldreomsorg

Vi välkomnar PRO och Visions viktiga inspel till vår utredning. Att arbeta inkluderande och med stor delaktighet från dem som våra kommande förslag berör ser vi som avgörande för att förslagen ska bli relevanta och baseras på bästa tillgängliga kunskap, skriver Olivia Wigzell och Louise Andersson i en replik.

Vision och PRO: Äldreomsorg är mer än bara vård

Äldreomsorgen ska möjliggöra för äldre personer att så självständigt som möjligt klara sin vardag och må bra. Fokus i en ny äldreomsorgslag måste därför vara äldres rätt till goda levnadsförhållanden, skriver Veronica Magnusson, Vision och Christina Tallberg, Pensionärernas Riksorganisation (PRO).

Nämnda personer

Olivia Wigzell

Generaldirektör Socialstyrelsen, utredare Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner, styrelseordförande Malmö universitet
Fil. kand. (Stockholms och Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00